Živnostenský zákon:živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Správcem živnostenského rejstříku je Živnostenský úřad ČR, provozovatelem jsou obecní a krajské živnostenské úřady. Do rejstříku jsou zapisovány osoby, které mají oprávnění podnikat. V rejstříku jsou shromažďovány i další údaje statistického a evidenčního charakteru.

Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě. Je veřejným seznamem s výjimkou rodných čísel podnikatelů.

Do rejstříku se zapisují identifikační údaje. U fyzické osoby je to jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, datum narození, obchodní firma, místo podnikání, údaje o odpovědném zástupci.

V rejstříku jsou také infomrace o předmětu podnikání, druhu živnosti, provozovně, datumu vzniku živnostenského oprávnění, platnosti oprávnění, pozastavení nebo přerušení provozování živnosti. V rejstříku najdete také informace o zániku živnostenského oprávnění nebo rozhodnutí o úpadku či přehled o uložených pokutách.

Na požádání může vydat živnostenský úřad v listinné nebo elektornikcé podobě výpis z živnostenského rejstříku, úplný výpis, částečný výpis nebo potvrzení o určitém zápisu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+