Kdo může v Česku provozovat živnost?

Živnost v Česku provozuje podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, pokud splní podmínky dané živnostenským zákonem. Mezi právnické osoby, které mohou provozovat živnost, patří především obchodní společnosti a družstva. Dále za určitých podmínek např. obecně prospěšné společnosti nadace, sdružení občanů, zájmové sdružení právnických osob, jednotky územní samosprávy a příspěvkové organizace a další subjekty.

Živnostenský zákon rozlišuje podnikatele:

  • české osoby – kterými jsou fyzické osoby s bydlištěm (tj. trvalým pobytem) a právnické osoby se sídlem na území České republiky
  • zahraniční osoby – kterými jsou fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky, nebo právnické osoby, které nemají sídlo na území České republiky.

Zahraniční osoby mohou na území Česka provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba. Pro podnikatele z EU platí pro podání ohlášení či žádosti o koncesi některé výjimky či odlišný režim od obecných podmínek, který platí pro zahraniční osoby z dalších států. Fyzická osoba s uděleným azylem může provozovat živnost za stejných podmínek jako občan ČR.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+