Změnila se výše srážek ze mzdy

Exekuční srážky se provádějí zásadně z čisté mzdy. Do mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní nezabavitelná částka.

Pro rok 2011 činí nezabavitelná částka dlužníka 5326 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1331,50 Kč. Za vyživovanou osobu se považuje i manželka s vlastními příjmy. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 7989 Kč. Čtěte více: Exekuce a jiné srážky ze mzdy v roce 2011

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu

  •  
    Jak získat e-mailové kontakty
  • Jak udělat e-mailing více relevantní
  • Jak zavést automatizované kampaně

Detailní informace o školení e-mailingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+