Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Změnili jste vloni zdravotní pojišťovnu? Naposledy se podávají dva přehledy

Autor: 631791
Redakce

Jestliže jste v roce 2011 změnili zdravotní pojišťovnu, musíte naposledy podat přehledy oběma pojišťovnám. Od letoška pak lze pojišťovnu měnit pouze k 1. lednu.

Letošní rok je posledním, kdy musí některé OSVČ podat přehledy o příjmech a výdajích dvěma zdravotním pojišťovnám. Tato povinnost totiž platí pro všechny podnikatele, kteří v roce 2011 změnili svoji zdravotní pojišťovnu. Podle zákona musí podat oběma pojišťovnám, u kterých byli vloni pojištěni, odevzdat přehled o svých příjmech a výdajích. Každá zdravotní pojišťovna má pak vlastní formulář, který OSVČ vyplní.

Pojišťovna se nově mění jen k 1. lednu

Od roku 2012 se upravily podmínky pro změnu pojišťovny. Nově lze pojišťovnu změnit pouze k 1. lednu následujícího roku. Změnu navíc musí OSVČ oznámit s půlročním předstihem, nejpozději tedy do konce června. Ještě v roce 2011 šlo pojišťovnu změnit vždy k začátku kalendářního čtvrtletí. Změna mohla nastat k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu. Čtěte více: Změnu zdravotní pojišťovny budete muset hlásit půl roku dopředu

Co se týče doplacení pojistného za rok 2011 v případě změny pojišťovny, musí OSVČ zaplatit oběma zdravotním pojišťovnám poměrnou část pojistného podle doby pojištění u každé z nich. Údaje se uvádějí vždy za celé rozhodné období kalendářního roku. Pro výpočet pojistného u každé zdravotní pojišťovny se tedy zapisují i údaje platné k době pojištění u jiné zdravotní pojišťovny, doplnil Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Pokud podnikateli naopak vyšel přeplatek, vrátí mu peníze každá ze zdravotních pojišťoven v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. Jako OSVČ nemusíte podávat žádost o vrácení přeplatku (tou je podání přehledu), ale musíte doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byl v kalendářním roce pojištěn, o vyměřovacím základu a platbách pojistného v kalendářním roce, upřesnil Rod.

Pozor na změny termínů

Pro podání přehledu o příjmech a výdajích platí stejně jako v loňském roce termín měsíc po podání daňového přiznání. Jestliže OSVČ nevyužívá služby daňového poradce, má „deadline“ pro odevzdání 2. srpna. OSVČ s poradcem tak musí učinit nejpozději 2. srpna. Oproti roku 2011 se ale konečně změnila lhůta pro doplacení pojistného, která se sjednotila s termínem pro doplacení sociálního pojištění. Obě pojistná se tak musí doplatit do 8 dnů od podání přehledu. Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Tip Content early

Jestliže podnikatel nepodá přehled (případně přehledy) včas, může dostat pokutu až do výše 50 000 korun. Pojišťovny však na pochybení zpravidla nejprve upozorní a teprve po nevyslyšené urgenci udělují sankce. Pokud se OSVČ opozdí s doplatkem pojistného, nebo ho zaplatí v nižší výši, vzniká jí povinnost platit penále. Výše pokuty činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Penále se nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 Kč. Čtěte více: Komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?