Změnu zdravotní pojišťovny je nutné hlásit

Při nástupu do zaměstnání sděluje zaměstnanec svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Jestliže však pojišťovnu v průběhu zaměstnání změní, často si neuvědomí, že je jeho povinností tuto změnu nahlásit. To je nutné učinit do 8 dnů.

Zaměstnavatel následně přihlásí zaměstnance u pojišťovny nové a odhlásí u předešlé pojišťovny. Od tohoto data bude odvádět pojistné na zdravotní pojištění nové zdravotní pojišťovně. Pokud by však zaměstnanec změnu nenahlásil a zaměstnavatel dál odváděl pojistné jiné pojišťovně, bude doměřeno dlužné pojistné, včetně penále. To může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, v případě rozvázání pracovního poměru i po bývalém zaměstnanci. O změně zdravotní pojišťovny více: Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit včas

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 18. 8. 2009 13:00

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+