Změny v doručování se týkají i daňového řízení

Novelizován byl i zákon o správě daní a poplatků, a to v oblasti doručování. V souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků je písemnost, kterou si příjemce nevyzvedne, uložena na poště 15 dnů a teprve poté by měla být vhozena do domovní schránky.

Jestliže vhodí doručovatel po uplynutí úložní doby zásilku do domovní či jiné adresátem užívané schránky, vrátí se správci daně pouze doručenka bez potvrzení o převzetí zásilky. Na této doručence se uvede datum, kdy byla zásilka uložena. Při doručování písemností finančním úřadem nadále platí, že, nevyzvedne-li si příjemce písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Pro odesílání pošty v daňovém řízení budou používány stávající obálky s doručenkou a modrým pruhem. Ty ale budou navíc opatřeny zelenou nálepku s textem „NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY“. Jestliže bude chtít správce daně vyloučit vložení písemnosti do schránky, pak použije při doručování písemnosti do vlastních rukou obálku s modrým pruhem, to bez jakékoli nálepky. Režim doručení písemnosti je v tomto případě totožný s dosavadním způsobem.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 17. 7. 2009 9:55

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+