Změny v příloze zákona o dani z přidané hodnoty

Novela zákona o dani z přidané hodnoty s účinností 1. 4.2009 přinesla nejen možnost odpočtu DPH při koupi osobního automobilu ale i další úpravy tohoto zákona. Mezi ně patří i zařazení zboží a služeb do snížené sazby daně.

Příloha č. 1

Byla doplněna o položku rostliny nebo semena, která podléhají snížené sazbě daně, bez ohledu na to, zda jsou určena k přípravě jídel, tj. zda jsou poživatelná nebo ne. Účinnost: zpětná od 1. ledna 2009.

Příloha č. 2

Byl upraven text položky Sběr a přeprava komunálního odpadu na Sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu. Snížené sazbě DPH tedy podléhá také uložení komunálního odpadu na skládce a jeho následná likvidace. Účinnost: 1. 4.2009.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+