Změny ve zdanění dividend a cenných papírů

V rámci připravované daňové reformy od roku 2013 se připravují i změny ve zdanění dividend a cenných papírů. Od původního záměru zavést slevu na dani ve výši sražené daně z dividend vláda nakonec upustila. Nyní je navrhováno osvobození dividend jak u právnických, tak u fyzických osob.

Osvobození však má platit pouze pro dividendy vyplácené:

  • mezi tuzemskými poplatníky
  • mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky států Evropské unie, Švýcarské konfederace, Norska nebo Islandu, a to bez jakýchkoliv dodatečných podmínek (výše majetkové účasti, doba držby)
  • mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze států, se kterými byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, a vyplácející společnost bude podléhat sazbě daně v daném státě ve výši minimálně 12 %.

Současné zdanění bude zachováno u investičních a podílových fondů. Osvobození dividend a jiných podílů na zisku se bude týkat až výplat zisku vytvořeného po nabytí účinnosti nové úpravy. Znamená to, že nejdříve výplat v roce 2014.

Ovšem dojde k výraznému zpřísnění pro podmínky osvobození příjmů z prodeje cenných papírů. Doba držby cenného papíru se ze současných 6 měsíců prodlouží na 5 let. A to u všech typů cenných papírů a podílových listů. Nová lhůta pro osvobození se použije pro cenné papíry pořízené po 1. 1. 2013.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+