Hlavní navigace

1600 korun – nová výše zálohy zdravotního pojištění pro OSVČ

 Autor: 258398
Dagmar Kučerová

Významnou změnou roku 2009 je novela zákona o nemocenském pojištění, které se Podnikatel.cz podrobně věnoval. Změny ve zdravotním pojištění nejsou tak rozsáhlé, přesto se i s nimi musí podnikatelé seznámit.

Nařízením vlády č. 365/2008 Sb. o stanovení výše vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění se od 1.1.2009 mění OSVČ minimální a maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Nařízení vlády stanovilo částku, která se v národním hospodářství považuje za průměrnou měsíční mzdu. Čtete více: S lednem 2009 se mění pro podnikatele klíčové zákony

Pro rok 2009 je stanovena průměrná měsíční mzda ve výši 23 555 Kč. Tato částka je součinem všeobecného vyměřovacího základu, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který je zjišťována a přepočítávacího koeficientu. Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 je stanovena na 21 527 Kč a přepočítací koeficient činí 1,0942.

Minimální vyměřovací základ OSVČ

Minimální vyměřovací základ činí 50 % stanovené průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, tj. 11 777,50 Kč. Minimální výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění činí po zaokrouhlení 1590 Kč. Tato záloha bude placena poprvé za měsíc leden 2009, se splatností do 9.2.2009. Minimální měsíční základ platí pro začínající OSVČ nebo pro osoby, které platily v roce 2008 zálohy nižší než 1590 Kč. Výjimkou jsou osoby pro které není stanoven vyměřovací základ. Čtete více: Zdravotní pojištění při zkráceném úvazku zaměstnanců a OSVČ

Jsou to osoby:

  • s těžkým smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením,
  • které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod,
  • které celodenně osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě ve věku do 7 let nebo o 2 děti ve věku do 15 let,
  • které současně vedle zaměstnání jsou OSVČ,
  • za které je plátcem pojistného i stát,
  • pokud tyto skutečnosti trvaly celý kalendářní měsíc. Čtete více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

Maximální vyměřovací základ OSVČ

Při určení maximálního vyměřovacího základu se opět vychází ze stanovené průměrné měsíční mzdy ve výši 23 555 Kč. Maximální vyměřovací základ je čtyřicetiosmi­násobek průměrné mzdy. Činí 1 130 640 Kč, tj. měsíčně 94 220 Kč. Maximální výše měsíční zálohy na zdravotní pojištění je stanovena na 12 720 Kč. Od ledna 2009 platí tato nová výše měsíční zálohy pro osoby, jejichž vypočtená záloha z dosažených příjmů v roce 2007 byla vyšší, než maximální výše měsíční zálohy platná v roce 2008, tj. 11 643 Kč. Čtete více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

Vyměřovací základ zdravotního pojištění u zaměstnanců

Maximálním vyměřovacím základem je částka 1 130 640 Kč. Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance byl poprvé stanoven od 1.1.2008. Zaměs­tnavatelé vystaví zaměstnancům s ročními příjmy převyšujícími tuto částku potvrzení o příjmech za uplynulé období. Na základě potvrzení si tito „šťastlivci“, jenž nám svými příjmy vylepšují celorepublikovou průměrnou mzdu, mohou požádat zdravotní pojišťovnu o vrácení přeplatku na zaplaceném pojistném. Čtěte více: Zaměstnanecké benefity zvyšují vyměřovací základ 

Minimální vyměřovací základ zůstal ve stejné výši jako v roce 2008, tedy 8000 Kč. Nejnižší zdravotní pojistné zaměstnance činí 1080 Kč. Čtěte více: Za poskytnuté neplacené volno zaměstnancům odvedete pojistné

Zdravotní pojištění a autorské honoráře

Do konce roku 2008 byly za osoby samostatně výdělečně činné (z pohledu zdravotního pojištění) považovány také osoby s příjmy z autorských honorářů, zdaněné konečnou srážkovou daní). Za příspěvky do medií nepřevyšující 7000 Kč měsíčně od jednoho plátce, podává autor zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích naposled za rok 2008. Čtete více: Změnu zdravotní pojišťovny musí zaměstnanec oznámit včas 

Od ledna 2009 dochází ke sjednocení těchto příjmů pro účely sociálního a zdravotního pojištění. Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní nepodléhají odvodům zdravotního pojistného. Čtete více: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti

Anketa

Co si myslíte o legislativních změnách platných od 1.1.2009?

Osoby za které hradí pojistné stát a osoby bez zdanitelných příjmů

Vyměřovacím základem pro osoby za které platí pojistné i stát je 25 % všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění. Podle tohoto ustanovení činí vyměřovací základ 5013 Kč. Stát za tyto osoby v roce 2009 zaplatí měsíční pojistné ve výši 677 Kč. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Zdravotní pojistné osob bez zdanitelných příjmů se odvíjí, stejně jako u zaměstnanců, od výše minimální mzdy. V roce 2009 bude OBZP hradit zdravotní pojistné ve výši 1080 Kč.

OSVČ a povinnost platit zálohy v době pracovní neschopnosti

Za kalendářní měsíce, ve kterých je OSVČ po celý měsíc v pracovní neschopnosti (příp. v nařízené karanténě), nemusí platit zálohy na pojistné. Za tyto měsíce rovněž nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Čtete více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Zaměstnanec s příjmy z podnikání

OSVČ, jejíž hlavním zdrojem jsou příjmy ze zaměstnání, není povinna hradit zálohy na zdravotní pojištění z podnikatelské činnosti. Musí však do 8 dnů ohlásit zdravotní pojišťovně nástup do zaměstnání nebo zahájení podnikání. Čtete více: Podnikatele čekají v roce 2009 změny v daních a odvodech 

Stejná ohlašovací lhůta platí při zahájení podnikání u osob za které je plátcem pojistného stát např. důchodců nebo osob pobírajících rodičovský příspěvek. Tyto osoby rovněž nejsou povinny platit v prvním kalendářním roce podnikání zálohy na zdravotní pojištění a nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Čtete více: Jak na zdravotní pojištění u brigád v Česku a v zahraničí?

Našli jste v článku chybu?

2. 2. 2009 0:57

mchl (neregistrovaný)
jeste k predeslemu prispevku toto, v diskusi s "Romana Juříčková" se nekdo ptal:

"Dobrý den, jsem zaměstnancem za kterého zaměstnavatel platí zdravotní a sociální odvody. Při zaměstnání podnikám a můj příjem z vedlejší pracovní činnosti byl za r.2008 80tis. Budu uplatzňovat paušální 50% výdaje. Chci Vás poprosit zda budu muset platit nějaké zálohy na sociální a zdravotní pojištění z vedlejší činnosti. Můžete mi prosím napsat nějaký příklad na výpočet soc. a zdrav. pojištění. Před…

2. 2. 2009 0:35

mchl (neregistrovaný)
"OSVČ, jejíž hlavním zdrojem jsou příjmy ze zaměstnání, není povinna hradit zálohy na zdravotní pojištění z podnikatelské činnosti. Musí však do 8 dnů ohlásit zdravotní pojišťovně nástup do zaměstnání nebo zahájení podnikání. Čtete více: Podnikatele čekají v roce 2009 změny v daních a odvodech"

to jako ze pokud jsem zamestnanec (hlavni prijem) a pritom jsem i osvc, tak od 2009 nemusim platit zdravotni pojisteni?

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Měšec.cz: 6 změn v novele občanského zákoníku

6 změn v novele občanského zákoníku

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?