Zpevněné plochy pozemků nebudou stavbou

Podle návrhu novely zákony by předmětem daně ze staveb nebyly stavby zpevněných ploch pozemků. V současném znění zákona o daních z nemovitostí jsou § 7 plošné stavby předmětem daně ze staveb a pro stanovení základu daně vymezeny jako stavby bez svislé nosné konstrukce (komunikace, parkoviště, zastavěné manipulační plochy mezi jednotlivými budovami).

Aby mohla být stavba včetně zpevněné plochy předmětem daně ze staveb, musí být stavbou spojenou se zemí pevným základem a samostatnou věcí způsobilou být předmětem občanskoprávních vztahů. Návrh zákona výslovně vyjímá stavby zpevněných ploch pozemků z předmětu daně ze staveb a zavádí zpevněné plochy jako nově definovanou kategorii pozemku zdaněnou pouze daní z pozemků.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+