Zrušení registrace osoby identifikované k DPH

Osoba identifikovaná k dani může po uplynutí 2 kalendářních roků ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci požádat o zrušení registrace. Požádat o zrušení lze tehdy, pokud hodnota pořízeného zboží v zahraničí v běžném roce nepřekočila částku 326 000 Kč bez daně a pokud nebyl tento limit překročen ani v roce předchozím.

Osobou identifikovanou k dani je každá právnická osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu a hodnata pořízeného zboží převýší částku 326 000 Kč. Osobu identifikovanou k dani je třeba odlišit od plátců DPH. Plátcem daně je povinná osoba, jejíž obrat přesáhne za nejvýše 12 předchozích po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 milion korun.

Pravidla pro zrušení registrace osoby identifikované k dani jsou novelou Zákona o DPH upravena v § 107.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+