Zvyšování kvalifikace do daňových výdajů

Od daně z příjmů u zaměstnanců jsou osvobozeny veškeré výdaje spojené s jeho vzděláváním, pokud jsou poskytnuty nepeněžní formou, tedy nikoliv přímou platbou zaměstnanci. Jedná se o poplatky spojené se vzděláváním, poplatky spojené s ubytováním při vzdělávání, poplatky za dopravu atd.

Podmínkou je, že při prohlubování nebo zvyšování kvalifikace nesmí jít o výkon práce a vzdělání musí souviset s činností zaměstnavatele. Musí se tedy jednat o překážku v práci. Prakticky to znamená, zaměstnanec má nárok na úhradu nákladů na vzdělávání, pokud toto absolvuje ve svém osobním volnu. Pro zaměstnavatele budou tyto náklady daňově uplatnitelné. Schválenou úpravu je možné použít i zpětně od počátku roku 2009.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení web copywritingu

  •  
    Jak strukturovat text na webové stránce.
  • Tajemství atraktivního a úderného titulku.
  • Optimalizace webového textu pro vyhledávače.

Detailní informace o školení psaní pro web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+