Ušetřete
Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Kalkulačky v rubrice Daně a účetnictví

Daňová kalkulačka: daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. Vypočítává se jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Daň z nemovitosti je splatná každý rok do konce května, pokud její výše přesahuje 5000 korun, můžete si platbu rozdělit na dvě poloviny. První uhradíte do konce května, druhou do konce listopadu. Koeficienty platí pro rok 2014. <div class="taxGuidePromo"><a href="http://dane.podnikatel.cz/">Daně 2012: Daňové přiznání krok za krokem</a></div>

Daňová kalkulačka - výpočet daně z příjmu pro podnikatele a OSVČ

<div class="taxGuidePromo"><a href="http://dane.podnikatel.cz/">Daně: Daňové přiznání krok za krokem</a></div> <p>Daňové přiznání podává ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 korun. Jestliže je ale poplatník v daňové ztrátě, podává přiznání vždy. Povinnost podat daňové přiznání nemají osoby, které měly po celý rok pouze příjmy od daně osvobozené např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod. Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, tj. např. příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně bez podepsaného tiskopisu prohlášení k dani (tzv. růžový papír) příjmy z autorských honorářů do 7000 korun měsíčně u téhož plátce atd.</p><p>Více informací hledejte na adrese: <a href="http://dane.podnikatel.cz/">dane.podnikatel.cz</a></p>

reklama

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+