Kalkulačky v rubrice Daně a účetnictví

Daň z převodu nemovitostí

Daň z převodu nemovitostí se hradí v momentě, kdy dochází ke vzniku, zániku nebo ke změně vlastnického práva k nemovitostem. V případě prodeje je plátcem daně prodávající, kupující je ale ručitelem. <strong>Více: <a href="http://www.mesec.cz/clanky/dan-z-prevodu-nemovitosti-navod/">Kontroverzní daň z převodu nemovitostí, stát se zahojí na kupujícím</a></strong>

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. Vypočítává se jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Daň z nemovitosti je splatná každý rok do konce května, pokud její výše přesahuje 5000 korun, můžete si platbu rozdělit na dvě poloviny. První uhradíte do konce května, druhou do konce listopadu. Koeficienty platí pro rok 2015. <div class="taxGuidePromo"><a href="http://dane.podnikatel.cz/">Daně 2014: Daňové přiznání krok za krokem</a></div>

Daňová kalkulačka pro OSVČ

<div class="taxGuidePromo"><a href="http://dane.podnikatel.cz/">Daně: Daňové přiznání krok za krokem</a></div> <p>Daňové přiznání podává ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 korun. Jestliže je ale poplatník v daňové ztrátě, podává přiznání vždy. Povinnost podat daňové přiznání nemají osoby, které měly po celý rok pouze příjmy od daně osvobozené např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod. Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, tj. např. příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 korun měsíčně bez podepsaného tiskopisu prohlášení k dani (tzv. růžový papír), příjmy z autorských honorářů do 10 000 korun měsíčně u téhož plátce atd.</p> <p>Systémová změna pro 2014: srážku u autorských honorářů lze po skončení roku překvalifikovat na zálohu.</p><br /> <h2><p><strong>Stahujte <a href="http://www.podnikatel.cz/formulare/">interaktivní daňové formuláře pro daň z příjmů</a></strong></p></h2>

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+