Pokuty kontrolní hlášení k DPH

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost
 uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů
 uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Finanční úřad může navíc těm podnikatelům, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní, udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Vláda nicméně už schválila návrh novely, který má sankční režim zmírnit. Novela však nabude účinnosti nejdříve v červnu. Finanční správa ovšem ujištila, že do nabytí účinnosti novely bude postupovat benevolentně. Pokutu ve výši 1000 Kč za pozdní podání hlášení nebude udělovat vůbec a vyšší pokuty jen ve výjimečných případech.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+