Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Daňový bonus

Maximální daňový bonus pro rok 2016 je 

60 300 Kč

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy

U poplatníka, který má příjmy pouze z nájmu, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u kterých se neuplatní postup dle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona o daních z příjmů a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3