Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Sankce za nezaplacení daně

Pokud nezaplatíte daň nejpozději v den její splatnosti, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, tj. nyní 

14,75 % p.a.

Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení.