Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Informační povinnost správce daně

Správce daně má za povinnost umožnit poplatníkovi nahlédnutí do informací shromažďovaných na technickém zařízení správce daně, tedy údajů, které byly předmětem evidenční povinnosti. V souladu s ustanovením § 26 odst. 1 ZoET bude poskytovat správce daně poplatníkovi uvedené údaje prostřednictvím dálkového přístupu, kterým se rozumí prostředky internetového připojení.

Informace poskytované podle tohoto ustanovení budou poplatníkům zpřístupněny v aplikaci EET umožňující mu poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb. Poplatníci tak budou moci ke všem svým údajům týkajících se evidence tržeb přistupovat z jednoho místa.

Ustanovení § 26 odst. 2 ZoET pak stanoví, jakým způsobem bude stanoven rozsah a členění informací poskytovaných poplatníkovi prostřednictvím dálkového přístupu a podmínky a následný postup pro jejich poskytnutí. Podrobné stanovení rozsahu a členění informací bude zveřejněno k 1. 11. 2016. K datu vydání metodického pokynu lze uvést, že poplatník bude mít na portále k dispozici agregované údaje, a to za určité časové období (denní, měsíční, čtvrtletní a roční). Agregované údaje budou členěny dle provozoven nebo DIČ.

Dále bude rozlišováno, zda se jedná o tržby, které za sebe zaevidoval sám poplatník nebo tržby evidované na základě pověření dle § 9 odst. 1 ZoET. Na základě žádosti bude moci poplatník získat i detailní údaje o evidovaných tržbách. Soubor obsahující požadované údaje bude na portále připraven na základě žádosti poplatníka do několika dnů. Detailní údaje si bude moci poplatník stáhnout a dál s nimi pracovat dle svého uvážení.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4