Ušetřete
Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se skládá z daně z pozemku a z daně ze staveb. Vypočítává se za pomoci sazeb a různých koeficientů. Přiznání se pak podává jen první rok vlastnictví.

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou složek, z daně z pozemku a z daně ze staveb. Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy na kalendářní rok dopředu. Daňové přiznání z nemovitostí se podává jen jednou. Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nebo pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. 

Výpočet daně probíhá na základě sazeb, které jsou uvedeny v zákoně o dani z nemovitostí a výměry pozemku a nemovitostí. Výsledná částka se poté ještě násobí základní koeficienty dle zákona a případně místními koeficienty, které si mohou obce samy stanovit.

Jestliže občan prodává nemovitost, musíte počítat s daní z převodu nemovitostí. Předmětem daně je převod či přechod vlastnictví k nemovitostem, který proběhl jako úplatný (tedy za peníze). Pokud občan někomu nemovitost daruje (tedy zadarmo), daň z převodu nemovitostí se na tento případ nevztahuje. Poplatník daně je prodávající a její sazba činí 3 %.

E-booky pro váš tablet nebo čtečku

Stahujte nejnovější knihy v elektronické formě z edice Podnikatel.cz. Nabízíme například praktického pomocníka při začátku podnikání, novinky v občanském zákoníku či poutavé příběhy podnikatelů. Prohlédněte si nabídku e-booků

Slovníček pojmů

Daň = Povinná platba do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Daň je platbou nenávratnou, nedobrovolnou, neúčelovou (plátce neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity), opakovanou, ve prospěch veřejného rozpočtu. 

Přímé daně = Zdaňují příjem či majetek poplatníka. Jsou odváděny příslušnému finančnímu úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka. 

Předmět daně = Věc, příjem, práce či činnost, ze které se odvádí příslušná částka (daň) do veřejných rozpočtů. Tedy to, co stát daní.

reklama

Zpět na přehled speciálů Předmět daně        

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+