Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se skládá z daně z pozemku a z daně ze staveb. Vypočítává se za pomoci sazeb a různých koeficientů. Přiznání se pak podává jen první rok vlastnictví.

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou složek, z daně z pozemku a z daně ze staveb. Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy na kalendářní rok dopředu. Daňové přiznání z nemovitostí se podává jen jednou. Přiznání se podává finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se stavba nebo pozemek nachází, a to nejpozději do konce ledna. 

Výpočet daně probíhá na základě sazeb, které jsou uvedeny v zákoně o dani z nemovitostí a výměry pozemku a nemovitostí. Výsledná částka se poté ještě násobí základní koeficienty dle zákona a případně místními koeficienty, které si mohou obce samy stanovit.

Jestliže občan prodává nemovitost, musíte počítat s daní z převodu nemovitostí. Předmětem daně je převod či přechod vlastnictví k nemovitostem, který proběhl jako úplatný (tedy za peníze). Pokud občan někomu nemovitost daruje (tedy zadarmo), daň z převodu nemovitostí se na tento případ nevztahuje. Poplatník daně je prodávající a její sazba činí 3 %.

E-booky pro váš tablet nebo čtečku

Stahujte nejnovější knihy v elektronické formě z edice Podnikatel.cz. Nabízíme například praktického pomocníka při začátku podnikání, novinky v občanském zákoníku či poutavé příběhy podnikatelů. Prohlédněte si nabídku e-booků

Slovníček pojmů

Daň = Povinná platba do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech. Daň je platbou nenávratnou, nedobrovolnou, neúčelovou (plátce neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity), opakovanou, ve prospěch veřejného rozpočtu. 

Přímé daně = Zdaňují příjem či majetek poplatníka. Jsou odváděny příslušnému finančnímu úřadu na základě písemného daňového přiznání poplatníka. 

Předmět daně = Věc, příjem, práce či činnost, ze které se odvádí příslušná částka (daň) do veřejných rozpočtů. Tedy to, co stát daní.

reklama

Zpět na přehled speciálů Předmět daně        

Prohledat Podnikatel.cz

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+