Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Daně z příjmů fyzických osob 2013 – přiznání

Mimo daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podává OSVČ také Přehledy o příjmech o výdajích na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Přehledy jsou podobné, ale rozhodně nejsou stejné.

OSVČ podává po skončení zdaňovacího období přehledy o příjmech a výdajích ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně. Část přehledu je věnována základním údajům o podnikateli. Důležité je uvést všechny skutečnosti, které mají vliv na stanovení minimálního vyměřovacího základu. Jedná se hlavně o správné vyplnění důvodu k vedlejší výdělečné činnosti – například zaměstnání nebo zařazení do kategorie, za kterou platí pojistné i stát.

Dále se uvedou příjmy a výdaje, obdobně jako v daňovém přiznání. Naopak se neuvádí případné příjmy ze zaměstnání. Nezbytný je údaj o zaplacených zálohách. O zaplacené zálohy se sníží vypočtené pojistné. Výsledkem je doplatek nebo naopak přeplatek pojistného. Posledním krokem je výpočet nové zálohy na další období.

Oba přehledy je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce po podání daňového přiznání (do konce dubna). V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se přehledy podávají do konce července. Doplatek uhradí pojištěnci do osmi dnů poté, co měli předložit přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok.

Jak vyplnit daňové přiznání

Daňové přiznání nevyplňují jen podnikatelé, týká se například i zaměstnanců, kteří mají souběžně dvě nebo více zaměstnání či jiné zdanitelné příjmy. Podává se finančnímu nejpozději do 1.4. následujícího roku. Jestliže poplatník pověří Plnou mocí daňového poradce a ten ji ve stejném termínu předá na finanční úřad, prodlužuje se termín do 1.7.

Pro vyplnění daňového přiznání jsou na finančním úřadě k dispozici tiskopisy, případně lze tiskopis stáhnout na internetu. Další možností je vyplnění a zaslání tzv. on-line. To ovšem musí být opatřeno elektronickým podpisem. V případě, že poplatník elektronický podpis nemá, již odeslané přiznání vytiskne a doručí na finanční úřad. Neměl by však opomenout uschování kopie podaného daňového přiznání.

K daňovému přiznání se vždy přikládají originály potvrzení, kopie je vhodné si uschovat. Seznam příloh a jejich počet uvede poplatník na zadní straně daňového přiznání.

Sankce za neplacení Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2014        

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+
Ušetřete