Už jen dní zbývá na podání přiznání k dani z příjmů. Poradíme vám, jak na to!

Daň z přidané hodnoty

Vše o dani z přidané hodnoty. Čtěte co je základem pro stanovení DPH, kdy vzniká povinnost registrace, zda musí plátci DPH vést daňovou evidenci či účetnictví, o sazbách i výhodách skupinové registrace.

Plátcem daně z přidané hodnoty se lze stát dobrovolně nebo povinně ze zákona. A to překročením stanoveného obratu, nákupem služby ze zahraničí apod. Důležité je určit, z čeho se daň z přidané hodnoty odvádí a co do základu daně naopak nepatří. 

Ke správnému odvodu daně z přidané hodnoty je nezbytné vedení potřebné evidence. Nejedná se však o daňovou evidenci. Daňová evidence a evidence k DPH nejsou totéž. Plátce DPH tedy není povinen vést daňovou evidenci a může uplatnit výdaje procentem z příjmů. 

Sazby DPH se neustále mění, plánuje se sjednocení základní a snížené sazby. Z hlediska zjednodušení evidence může být pro plátce výhodná skupinová registrace. Než se rozhodne, měl by se seznámit s jejími klady i zápory. 

E-booky pro váš tablet nebo čtečku

Stahujte nejnovější knihy v elektronické formě z edice Podnikatel.cz. Nabízíme například praktického pomocníka při začátku podnikání, novinky v občanském zákoníku či poutavé příběhy podnikatelů. Prohlédněte si nabídku e-booků

Slovníček pojmů

DPH = daň z přidané hodnoty. 

Osoba povinná k dani = fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomickou činnost. 

Plátce DPH = osoba povinná k dani se plátcem DPH stane dobrovolně nebo povinně, například překročením obratu 1 mil. Kč za dvanáct kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Povinným plátcem DPH se stane také nákupem první služby v zahraničí od plátce DPH nebo nákupem zboží od zahraničního plátce v částce překračující 326 tis. Kč bez DPH.

Ekonomická činnost = soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. 

Zpět na přehled speciálů Základ DPH        

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+
Ušetřete