Firemní finance

Jak na podnikatelské konto a podnikatelské úvěry? To je otázka, kterou si dřív nebo později položí většina podnikatelů. Leasing je dnes způsobem, jak financovat stroje nebo automobily bez potřeby aktuální finanční hotovosti. Pokud hovoříme o financích v podnikání, nelze zapomenout ani na pojištění.

Založení podnikatelského konta řeší většina podnikatelů hned při startu své činnosti. Podobně podnikatelský úvěr je prostředek, který často vstupuje do podnikání a umožňuje podnikatelům rozvíjet byznys bez toho, aniž by museli mít při ruce vlastní finance.

Při uvažování o financích ve firmě je aktuální také téma leasingu. Jeho prostřednictvím lze do firmy nakoupit zařízení, stroje nebo automobily bez nutnosti disponovat okamžitě celou kupní cenou.

Podnikatele zajímá i způsob, jak se k penězům za dodané zboží nebo služby dostat ihned bez čekání na datum splatnosti a bez případné nutnosti řešit pohledávky po splatnosti. Možností, jak toho dosáhnout, je faktoring. Prevence rizik je oblast, jíž se musí podnikatel zabývat na všech úrovních. A proto také v oblasti pojištění.

E-booky pro váš tablet nebo čtečku

Stahujte nejnovější knihy v elektronické formě z edice Podnikatel.cz. Nabízíme například praktického pomocníka při začátku podnikání, novinky v občanském zákoníku či poutavé příběhy podnikatelů. Prohlédněte si nabídku e-booků

Slovníček pojmů

Banka = Je právnická osoba, která má sídlo v České republice, založena jako a.s. Banka příjímá vklady a poskytuje úvěry. 

Úroková míra (sazba) = procentní vyjádření vložené nebo půjčené částky. 

Fyzická osoba = osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Většinou vykonává činnost menšího rozsahu a to sama, případně s tichým společníkem. Ve většině případů také podnik sama řídí a vede. 

Živnost = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Firemní karta = karta zřízená zpravidla k účtu u banky. Podnikatel může vybírat hotovost a platit s ní do výše zůstatku na účtu.                    

Provozní úvěr = krátkodobý úvěr, který má podnikateli pomoci překlenout momentální nedostatek prostředků. Financuje se z něj běžný provoz. 

Investiční úvěr = dlouhodobý úvěr, který slouží podnikateli k financování investičních záměrů. 

Bonita = klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr. 

Hypoteční úvěr = Jde o úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. V dnešní době se využívá za účelem zakoupení bytu nebo pronájmu. 

Leasing = v českém prostředí se jedná o finanční produkt, kdy se zpravidla dlouhodobě pronajímá určitá movitá věc za úplatu.                    

Faktoring = alternativní metoda financování; odkup krátkodobé pohledávky vznikající při prodeji zboží nebo služeb před uplynutím doby splatnosti.             

Forfaiting = odkup zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek vznikajících při prodeji zboží nebo služeb a splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaitérem).                              

Pojistná událost = nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu. 

Zpět na přehled speciálů Podnikatelské konto        

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+