Zákony online

Předpis č. 97/1963 Sb.

Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Zrušeno zákonem č. 91/2012 Sb.

Zdroj: zakonyprolidi.cz

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+