Hlavní navigace

Alza dostala pokutu 250 000 korun, prodávala respirátory bez označení výrobce

Sdílet

Daniel Morávek 20. 9. 2021

Alza.cz dostala pokutu od České obchodní inspekce (ČOI) ve výši 250 000 korun, a to mimo jiné za to, že prodávala respirátory, které nesplňovaly příslušná nařízení EU, výrobky neobsahovaly návod, ani identifikaci výrobce a ani důležité informace týkající se pokynů pro skladování, používání, čištění, údržbu, dezinfekci apod. Podle ČOI šlo o nejvyšší pokutu, kterou inspekce udělila online obchodům ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Jaké byly nejčastější prohřešky

Celkově inspekce udělila e-shopům v druhém kvartále 452 pokut v hodnotě 2 637 000 Kč. V rámci kontrol pak zaznamenala porušení zákona v 80 % případů. Vysoký podíl porušování zákonů nicméně objektivně neukazuje stav elektronického obchodování v České republice. Kontroly totiž inspektoři provádějí cíleně v rizikových obchodech, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují obecně závazné právní předpisy.

Nejčastější prohřešky

  • Ve 173 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13 zákona o ochraně spotřebitele)
  • Ve 122 případech prodávající neinformovali žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§ 14)
  • Ve 114 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací, či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)
  • Ve 100 případech bylo zjištěna určitá forma nekalé obchodní praktiky – klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil, nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

Další ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, bylo porušeno v menším počtu. V dalších 153 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které dozoruje ČOI. Ve 20 případech bylo zjištěno porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).