Hlavní navigace

Berňák reaguje na soud, mění se lhůta pro dodatečné přiznání na nižší daň

18. 9. 2023

Sdílet

Deposit: Čas, hodiny, kalendář, doba, lhůta, Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Nejvyšší správní soud určil výklad daňového řádu, podle kterého lze dodatečné přiznání na nižší daň podat po celou dobu běhu lhůty pro stanovení daně. Finanční správa už oznámila, že mění správní praxi.

Pro dodatečné přiznání na nižší daň platí objektivní lhůta

Nejvyšší správní soud (NSS) před několika týdny ve sporu firmy Argo Logistics a finanční správy rozhodl, že firma mohla podat dodatečné přiznání na nižší daň i poté, co uplynula subjektivní lhůta („do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil“) stanovená v § 141 odst. 1 daňového řádu. Ve stejném paragrafu je totiž určena i objektivní lhůta, podle které je lhůta pro dodatečné přiznání shodná se lhůtou pro stanovení daně.

Jak však určil NSS, ustanovení týkající se dodatečného přiznání na nižší daň se vztahují k objektivní lhůtě. Rozšířený senát tedy uzavírá, že daňový subjekt je oprávněn podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší ve lhůtě pro stanovení daně. Subjektivní lhůta stanovená v § 141 odst. 1 větě první daňového řádu (do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém daňový subjekt zjistil, že daň má být vyšší než poslední známá daň) se pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší nepoužije, stanovil NSS.

GFŘ: Měníme správní praxi

Finanční správa pak na rozhodnutí soudu dnes zareagovala prohlášením, že již přistoupila ke změně správní praxe a že Generální finanční ředitelství vydalo podřízeným úřadům pokyn, aby právní názor NSS zohlednily v probíhajících daňových a soudních řízeních.

Byl pro vás článek přínosný?