Hlavní navigace

Bude ovdovělá babička pro účely ošetřovného osobou osamělou?

Sdílet

Dagmar Kučerová 8. 11. 2021

Od 1. ledna 2022 se novelou zákona o nemocenském pojištění mění ošetřovné. U krátkodobého se rozšiřuje okruh ošetřujících osob, u dlouhodobého se upravují podmínky čerpání. Na krátkodobém ošetřovném se bude moci  vystřídat poměrně široký okruh rodinných příslušníků mimo společnou domácnost. Vystřídání je však možné pouze jednou.

Zde jsme popisovali především situaci střídání v ošetřování osamělou matkou s babičkou: Krátkodobé ošetřovné od roku 2022 a jeho uplatnění v praxi

Pro účely ošetřovného se posuzuje délka podpůrčí doby u každé ošetřující osoby samostatně podle její konkrétní osobní situace. To je rozhodující pro posouzení, zda bude nárok na ošetřovné 9 nebo 16 dnů. Otázkou je, zda může být babička, která je v domácnosti sama, považována pro účely ošetřovného za osamělou s nárokem na 16 dnů ošetřovného?

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jaroslava Sladká za ministerstvo práce a sociálních věcí, nárok na 16 kalendářních dnů ošetřovného má zaměstnanec, jež má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Teoreticky by mohla i osamělá babička mít v trvalé péči (jiné) dítě do 16 let věku, než o které bude při vystřídání se v péči o vnouče pečovat. Lze konstatovat, že u babičky dítěte bude ošetřovné zpravidla 9 kalendářních dnů. Pro to, aby podpůrčí doba pro ošetřovné činila 16 kalendářních dnů, musí být obě podmínky uvedené v § 40 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění splněny současně. Babička je sice rovněž osamělá, k tomu, aby měla nárok na ošetřovné v délce 16 kalendářních dnů, by však sama musela mít v trvalé péči dítě ve věku do 16 let.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).