Hlavní navigace

Chyba v celním prohlášení vás může připravit o peníze. Kde žádat o jejich vrácení?

4. 3. 2022

Sdílet

8.11.22 4krát/muž, šok, počítač, podnikatel, kluk, zděšení Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Celní správa ČR upozorňuje na stále častější případy týkající se dovozu zásilek nízké hodnoty (do 150 EUR), kdy fyzické osoby nakoupily na zahraničních e-shopech zboží, přičemž zaplatily spolu s cenou zboží i DPH (týká se zvláštního celního režimu jednoho správního místa pro dovoz, dále jen „IOSS“). Pak ale při celním řízení příjemce zboží neuvedl IOSS číslo do celního prohlášení

Kvůli tomuto opomenutí byla dovozci vyměřena DPH, protože nebyla splněna podmínka pro osvobození od DPH. V případě, že se příjemce zboží bude dožadovat vrácení DPH, protože ji de-facto zaplatil dvakrát, může tak učinit pouze u e-shopu, kde zboží nakoupil.

Podrobnější vysvětlení postupu

Podmínky pro osvobození dováženého zboží od DPH, u kterého byla DPH již zaplacena pomocí zvláštního režimu jednoho správního místa pro dovoz, jsou stanoveny § 71 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty takto:

Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud je

  • a) daň při prodeji dovezeného zboží na dálku přiznána v dovozním režimu zvláštního režimu jednoho správního místa a
  • b) v celním prohlášení ve věci propuštění tohoto zboží do celního režimu volného oběhu uvedeno daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního místa.

Aby bylo možné přiznat osvobození od DPH podle tohoto ustanovení, musí být splněny obě podmínky kumulativně (společně).

První podmínkou pro osvobození od DPH je použití systému IOSS při výběru částky DPH, která vznikla v souvislosti s prodejem dovezeného zboží na dálku. Subjekt musí dovezené zboží elektronicky objednat u zahraniční společnosti (provozovatele e-shopu), která je registrována v systému IOSS. Prodejní cena musí obsahovat nejen cenu vlastního zboží, ale i hodnotu DPH.

Druhou podmínkou pro osvobození od DPH v případě použití § 71 odst. 8 zákona DPH je uvedení daňového evidenčního čísla pro účely dovozního režimu zvláštního režimu jednoho správního místa (dále jen „číslo IOSS“) v celním prohlášení, kterým se navrhuje propuštění dovezeného zboží do celního režimu volného oběhu.

Aby byla tato podmínka splněna, musí být číslo IOSS uvedeno v celním prohlášení nejpozději v okamžiku, kdy je toto celní prohlášení v souladu s čl. 170 celního kodexu Unie podáno celnímu úřadu. Pokud číslo IOSS v podaném celním prohlášení nebylo uvedeno, není splněna druhá podmínka pro možnost uplatnění osvobození od DPH uvedená v § 71 odst. 8 zákona o DPH.

O skutečnosti, že musí být číslo IOSS uvedeno v celním prohlášení již v okamžiku jeho podání, svědčí i znění článku 143 odst. 1 písm. ca) směrnice Rady 2006/115/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice k DPH“), který byl do právního systému České republiky transponován právě § 71 odst. 8 zákona DPH. 

Od DPH je osvobozen „dovoz zboží, kdy má být DPH přiznána ve zvláštním režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému celnímu orgánu v členském státě dovozu nejpozději při předložení dovozního prohlášení poskytnuto osobní identifikační číslo pro DPH přidělené podle článku 369q dodavateli nebo zprostředkovateli, který jedná na účet dodavatele, pro účely využití zvláštního režimu“. 

Číslo IOSS musí být v celním prohlášení uvedeno nejpozději do okamžiku podání celního prohlášení, kterým je navrženo propuštění dovezeného zboží do celního režimu volný oběh. Jakýkoliv pozdější návrh na doplnění číslo IOSS do celního prohlášení, potažmo po propuštění zboží návrh na doplnění údajů uvedených v rozhodnutí v celním řízení, kterým bylo předmětné zboží propuštěno do celního režimu volného oběhu, nemůže mít za následek, že bude naplněna druhá podmínka, která je stanovena pro osvobození od DPH podle § 71 odst. 8 zákona o DPH.

Na základě výše uvedeného výkladu není možné subjektům následně po propuštění zboží přiznávat osvobození od DPH z důvodu zaplacení DPH pomocí systému IOSS, uzavírá Celní správa ČR. 

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).