Hlavní navigace

Daňové přiznání podané přes datovou schránku? V PDF formátu je to špatně

9. 3. 2023

Sdílet

13.4.23 3x/ Facepalm, vztek, hněv, počítač, notebook Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

S novým rokem přišlo povinné zřizování datových schránek pro OSVČ. Pokud je datová schránka zpřístupněna, musí být daňové přiznání podáno elektronicky. 

Neznamená to však, že je nutné použít jenom datovou schránku. K podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě lze využít i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku. Doporučujeme elektronicky podat přiznání prostřednictvím portálu MOJE daně, uvádí úřad. 

Je třeba dodržet předepsaný formát

Pokud se však poplatník rozhodne pro podání tiskopisu přes datovou schránku, je nutné dodržet stanovený formát. Při zpracování elektronického přiznání daňové subjekty často chybují v tom, že přiznání sice pošlou na finanční úřad pomocí datové schránky, ale v nesprávném formátu. Elektronické přiznání musí být podáno v předepsaném formátu XML, nelze ho elektronicky podat ve formátu PDF, upozorňuje finanční správa. 

Online přiznání se dá ještě letos vyhnout

Ještě letos (tedy přiznání za rok 2022) se mohou živnostníci povinnému elektronickému přiznání vyhnout. Zřizování a zpřístupňování datových schránek probíhá postupně dle dikce zákona, tedy až do 31. 3. 2023. Povinnost elektronické komunikace je přitom spojena se zpřístupněnou datovou schránkou. Jinými slovy, dokud OSVČ nebude mít datovou schránku zpřístupněnou, může klidně podat přiznání v papírové podobě.

Navíc je rozdíl mezi zřízením datové schránky a jejím zpřístupněním, které nastává až s prodlením po zřízení. Konkrétně platí, že datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Kdo chce podat přiznání papírově, může tak učinit i do dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí ji však zpřístupnit přihlášením).

Má datovku, ale přiznání podal v listinné podobě

Pokud OSVČ podá přiznání k dani v listinné podobě i přesto, že měla povinnost provést tak elektronickou cestou, vystavuje se riziku pokuty. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč. Může být však právními předpisy stanoven jiný následek. Například je takové podání neučinné a hledí se na něj, jako by nebylo učiněno. 

  • 10. 3. 2023 10:04

    Rop

    Kristova noho. To je zase článek o papouškování informací z Finanční správy. K tomu XML - formát je sice stanoven vyhláškou, ale jeho struktura už není stanovena v souladu s právními předpisy - viz rozsudek NSS 2 Afs 395/2020 - 55.
    A teď otázka, lze u formátu XML oddělit formát a strukturu. Formát XML je prostý text, který až díky struktuře získává "nějaké to kouzlo". Pokud není stanovena struktura, tak dodržet formát XML je zcela zbytečné. Takže pokud by někdo podal přiznání v PDF, tak má velkou šanci na úspěch. Stejně tak, pokud podá v listinné podobě. Ve finále není možné udělit pokutu 1 000 Kč, dokud nebude stanovena struktura legálně.