Hlavní navigace

Dítě zůstane kvůli mimořádnému ředitelskému volnu doma? I tady máte nárok na ošetřovné

7. 2. 2022

Sdílet

7.2. 1krát/dítě, školák, radost, zděšení, chlapec, kluk Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Pokud se pandemická situace ve škole výrazně zhorší, mají ředitelé nově možnost využít 10 dnů volna ve školách či distanční výuku. Pokud se tak stane a dítko je nuceno zůstat doma, je možné žádat o ošetřovné

Krizové ošetřovné bude náležet i v případech, kdy ředitelé škol při epidemii onemocnění covid vyhlásí mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné distanční vzdělávání. Mimořádné ředitelské volno budou mít možnost vyhlásit i ředitelé mateřských škol, uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Zaměstnanec má nárok na ošetřovné v případech, kdy nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o:

 • dítě mladší 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného,
 • nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění,
 • osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), ale toto zařízení nemůže navštěvovat z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo,
 • nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona, jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem), kterému bylo vydáno doporučení školského poradenského zařízení za účelem stanovení podpůrných opatření pro jeho vzdělávání) (dále jen „dítě se speciálními vzdělávacími potřebami“), jestliže nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Krizové ošetřovné se vztahuje i na situace, kdy je nařízena individuální karanténa (izolace) z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v rodině.

Připomeňte si základní parametry krizového ošetřovného:

 • změny platí od 1. 11. 2021 (zpětně) do 28. 2. 2022;
 • výše ošetřovného činí 80 % denního vyměřovacího základu;
 • pro zaměstnance v pracovním poměru je stanovena denní minimální výše 400 Kč při plném úvazku;
 • podpůrčí doba (doba výplaty) se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejích části;
 • v průběhu péče se mohou pečující osob střídat i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu;
 • nárok na ošetřovné mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud jsou účastni nemocenského pojištění;
 • společná domácnost není vyžadována v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé (např. prarodiče) a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance,
 • potvrzení školy se nedokládá, nahrazuje se čestným prohlášením osoby, která o dítě pečuje,
 • nárok na výplatu ošetřovné vzniká i v případech, kdy ředitelé škol při epidemii onemocnění COVID-19 vyhlásí mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné distanční vzdělávání podle zákona č. 26/2022 Sb. (mimořádné ředitelské volno mohou vyhlásit i ředitelé mateřských škol),
 • nárok na výplatu ošetřovného není v období prázdnin a standardního ředitelského volna podle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?