Hlavní navigace

Do několika dnů je třeba uhradit další zálohu na daň z příjmů

13. 9. 2022

Sdílet

19.1.23 3krát/termín, spěch, deadline, čas, muž Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů, že se blíží splatnost 3. zálohy. Týká se těch poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.

Záloha musí být uhrazena do několika dnů. Nejzazší termín je čtvrtek 15. září 2022

Kdo je povinen hradit zálohy na daň z příjmů?

Musí platit poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období a výše pololetní zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru,

Musí platit poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období a výše čtvrtletní zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Sedí najeté kilometry v knize jízd? Finanční správa si to může ověřit ze silničních kamer Přečtěte si také:

Sedí najeté kilometry v knize jízd? Finanční správa si to může ověřit ze silničních kamer

Nemusí platit poplatník:

 • který má příjmy pouze ze závislé činnosti (pokud se nejedná o příjmy ze zahraničí) – zálohu odvádí každý měsíc jeho zaměstnavatel,
 • který má kromě příjmů ze závislé činnosti požitků i příjmy z jiných zdrojů, ale příjmy ze závislé činnosti činí 50 % a více,
 • jehož daňová povinnost za zdaňovací období byla nižší než 30 000 Kč,
 • z nahodilých příjmů podle § 10 ZDP,
 • zůstavitel ode dne jeho smrti,
 • poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

Úrok z prodlení

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. V souladu s § 252 daňového řádu je poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Termíny pro zálohy na daň z příjmů

 • do 15. 3. 2022 (první čtvrtletní záloha),
 • do 15. 6. 2022 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
 • do 15. 9. 2022 (třetí čtvrtletní záloha),
 • do 15. 12. 2022 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha). 
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).