Hlavní navigace

Do zítra musí někteří poplatníci uhradit zálohu na daň z příjmů. Nepatříte mezi ně?

14. 3. 2023

Sdílet

14.3.23 1*/spěch, čas, deadline, chvátat, Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Termín 15. března se týká těch poplatníků, kteří měli daňovou povinnost přes 150 tisíc. Zítra vyprší termín pro jednu z povinných splátek zálohy na daň z příjmů.  

Kdo hradí zálohy na daň z příjmů?

Zálohy na daň z příjmů musí platit poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti 

První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období a výše pololetní zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Zálohy na daň z příjmů musí platit také poplatník jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti.

První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období a výše čtvrtletní zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

V roce 2023 jsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob splatné:

  • do 15. 3. 2023 (první čtvrtletní záloha),
  • do 15. 6. 2023 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
  • do 15. 9. 2023 (třetí čtvrtletní záloha),
  • do 15. 12. 2023 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha).