Hlavní navigace

Dostal neoprávněně výpověď, vzali ho zpět. Jak je to v mezidobí s pojistným?

23. 8. 2022

Sdílet

17.1.23 3krát/muž, podnikatel, dotaz, tápe, nevědomost, pochybno Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci za dobu neoprávněné výpovědi náhradu mzdy. Jak je to však se zdravotním pojištěním? 

Situaci z praxe řešila Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci otázek svých od pojištěnců. 

Dotaz 

Ke dni 30. 4. se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Podal jsem žalobu z důvodu neoprávněné výpovědi ze strany firmy, tento spor byl ukončen dohodou v červenci. Bývalý zaměstnavatel uznal výpověď jako neoprávněnou s tím, že mi za období od 1. 5. do opětovného nástupu do zaměstnání vyplatí ušlou mzdu, a to ve mzdě za měsíc srpen. Jaký je správný postup při odvodu pojistného na zdravotní pojištění?

Jak upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, v uvedeném případě se na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jednalo o nepřetržité trvání pracovního poměru a pojištěnec je z hlediska zdravotního pojištění zpětně považován za zaměstnance po celou dobu trvání pracovního poměru. V praxi to znamená, že zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci za dobu neoprávněné výpovědi náhradu mzdy – tj. mzdu, která by mu náležela, a z této náhrady mzdy odvést pojistné. Na platbě se podílí vždy jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.

Náhrada mzdy se však v takovém případě nerozpočítává na jednotlivé kalendářní měsíce. To znamená, že se nepromítne do vyměřovacích základů v období, za které náhrady mzdy zaměstnanci náleží. Tato skutečnost je podstatná, pokud se jednalo o pracovníka, který je povinen dodržet zákonem stanovený minimální vyměřovací základ, a ve výše uvedených měsících byl jeho vyměřovací základ z důvodů překážek na straně organizace nulový.

Jak je to s platbou zdravotního pojištění, pokud si bere zaměstnanec delší neplacené volno? Přečtěte si také:

Jak je to s platbou zdravotního pojištění, pokud si bere zaměstnanec delší neplacené volno?

Povinnosti zaměstnavatele vůči pojišťovně

Zaměstnavatel je pak povinen předat zdravotní pojišťovně opravené přehledy o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, na kterých bude v jednotlivých kalendářních měsících navýšen vyměřovací základ o částku minimálního vyměřovacího základu, a dále doplatit z této částky pojistné ve výši 13,5 %. V případě, že je vyměřovací základ nižší z důvodu překážek na straně organizace, je povinen celé pojistné doplatit zaměstnavatel, a to dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Pojistné zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. V případě, že by platby pojistného z minimálního vyměřovacího základu byly uhrazeny po termínu splatnosti, by byl plátce pojistného, tj. zaměstnavatel, povinen uhradit z těchto plateb penále ve výši 0,0322 % dlužné částky za každý kalendářní den.

Pojistné za ni jako pečující osobu hradí stát. Co když ale pošle děti na léto k babičce? Přečtěte si také:

Pojistné za ni jako pečující osobu hradí stát. Co když ale pošle děti na léto k babičce?

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).