Hlavní navigace

Energošmejdi v akci: 13 z 15 zkontrolovaných porušilo zákon

13. 3. 2023

Sdílet

13.3.23 /3x/ Vztek, hněv, stres, šok, agrese Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila v loňském roce 15 kontrol zaměřených na zprostředkovatele smluv o dodávkách energií. Při 13 z nich (87 %) zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele. Pokuty zatím dosáhly 8,8 milionů korun.

Většina kontrolovaných porušila zákon

Od poloviny roku 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií a nově je kontroluje Energetický regulační úřad. V první půlce loňského roku nicméně dozor vykonávala ještě ČOI, která během prvních 6 měsíců uskutečnila 15 kontrol, přičemž porušení zákona zjistila při 13 z nich.

Většina kontrol proběhla na základě podání spotřebitelů. Z nich bylo zřejmé, že poskytovatelé zaměřovali svoji pozornost zejména na starší občany, které kontaktovali telefonicky nebo je navštěvovali přímo v místě jejich bydliště. Zneužívali jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilovali o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb, případně i plnou moc, na základě které by mohli následně činit další kroky bez jejich vědomí, upřesnil Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI, s tím, že inspekce zatím udělila za prohřešky pokuty v hodnotě 8 838 000 Kč.

Čeho všeho se energošmejdi dopustili

V průběhu kontrolní akce bylo při 13 kontrolách zjištěno 22 porušení některého z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Z tohoto počtu:

  • v 6 případech obchodníci použili klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, obsahuje-li věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na § 5 odst. 1)
  • v 5 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4)
  • v 5 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech obchodníci použili klamavé opomenutí – pokud prodávající podstatné informace uvedené v odst. 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odst. 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 ve vazbě na § 5a odst. 2)
  • ve 2 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)
  • v 1 případě prodávající opomněl, před rozhodnutím ohledně koupě, uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na § 5a odst. 1)

V některých kontrolních případech bylo porušeno více ustanovení současně.