Hlavní navigace

Jak na pojistné zaměstnanců uvolněných zaměstnavatelem do zastupitelstva

3. 11. 2022

Sdílet

3.11.1x/Podnikatel, zastupitel, pán v obleku Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Po zářijových volbách nejeden zaměstnavatel uvolnil svého zaměstnance k výkonu veřejné funkce. V souladu se zákoníkem práce jde o obecný zájem, při němž poskytuje zaměstnavatel pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

Výkonem veřejné funkce se rozumí plnění povinností vyplývajících z funkce, která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím. Pracovní poměr takového zaměstnance nekončí, přestože mu od zaměstnavatele neplyne žádný příjem. Jak to ale bude se zdravotním a sociálním pojištěním v době výkonu funkce? Musí zaměstnavatel zaměstnance z pojištění odhlásit?

Uvolnění k výkon funkce a sociální pojištění

Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Jitka Drmolová za Českou správu sociálního zabezpečení, jestliže jde o uvolněného zastupitele, kdy jeho původní pracovní poměr trvá, tj. došlo pouze k uvolnění zaměstnance k výkonu volené funkce, nekončí mu z toho titulu pojištění. Dotčený zaměstnavatel jej tudíž nebude odhlašovat, resp. nebude zasílat na příslušnou OSSZ „Oznámení o skončení zaměstnání“.

Uvolněný zastupitel se pak navíc stává po dobu výkonu své funkce fakticky i zaměstnancem obce, kde je zastupitelem, a může tak mít po určité období evidováno v systémech ČSSZ více otevřených pojistných vztahů. Zaměstnavatel vede nadále evidenční list důchodového pojištění (dále jen „ELDP“) pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (dále jen „zaměstnanec“) vždy za jednotlivý kalendářní rok, příp. jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Za situace, kdy v souvislosti s výkonem funkce uvolněného zastupitele zaměstnavatel zaměstnance uvolní (poskytne mu neplacené volno) a pracovní poměr nekončí, zaměstnavateli povinnost vést ELDP nezaniká. Zaměstnavatel i za tuto dobu ELDP vyhotoví s tím, že v měsících (případně i roku), ve kterých nebude zaměstnanec činnost pro zaměstnavatele vykonávat (tj. nebude plnit podmínky pro účast na pojištění), ji zaměstnavatel vykáže na ELDP jako nepojištěnou.

Uvolnění k výkonu funkce a zdravotní pojištění

K problematice se vyjádřila i Iwona Navrátilová za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR. Uvolněný zastupitel vykonává volenou funkci tzv. na plný úvazek. Je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru, po dobu výkonu funkce se stává zaměstnancem obce, která mu poskytuje měsíční odměnu za výkon funkce. Pokud osoba nastoupí do funkce, kterou zastupitelstvo určilo jako funkci uvolněnou, musí obec na formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ zastupitele nahlásit kódem „P“ ke dni zvolení. Původní zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno. Náhrada mzdy od tohoto zaměstnavatele mu nepřísluší. Pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele neskončil, pro zdravotní pojišťovnu i nadále zůstává v evidenčním stavu zaměstnanců, i když má nulový vyměřovací základ, uzavřela Iwona Navrátilová.

Účast ve volební komisi i uvolnění zastupitelů v pracovněprávních souvislostech Přečtěte si také:

Účast ve volební komisi i uvolnění zastupitelů v pracovněprávních souvislostech

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).