Hlavní navigace

Jaké jsou nové povinnosti poplatníka v paušálním režimu?

6. 12. 2022

Sdílet

6.12.22 3krát/dotaz, žena, podnikatelka, pochybnost, otázka Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Pro vstup do paušálního režimu byla zvýšena hranice příjmů ze samostatné činnosti na 2 miliony korun. S touto změnou se pojí nové povinnosti, ale také možnosti poplatníků v paušálním režimu. 

Zvýšením limitu příjmů pro možnost vstupu do paušálního režimu může být paušální daň stanovena poplatníkům daně z příjmů fyzických osob s širokým rozpětím příjmů, byla proto stanovena 3 pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. V každém zvoleném pásmu budou poplatníci platit jinou výši paušálních záloh.

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ Přečtěte si také:

U paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ

Nové povinnosti v paušálním režimu

Povinnost vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti

Poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, musí vést záznamy o příjmech ze samostatné činnosti proto, aby byl schopen prokázat výši rozhodných příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu.

U paušální daně přibyde administrativa, ne však pro všechny OSVČ Přečtěte si také:

U paušální daně přibyde administrativa, ne však pro všechny OSVČ

Změny u podání různých oznámení

Upravuje se povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který přestal být poplatníkem v paušálním režimu proto, že přerušil činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a ve stejném zdaňovacím období tuto činnost znovu zahajuje, podat oznámení o vstupu do paušálního režimu do dne zahájení této činnosti (§ 38lc odst. 3 zákona o daních z příjmů). Toto oznámení má pouze deklaratorní charakter, protože ke vstupu do paušálního režimu dochází v tomto případě ze zákona.

Nově se zavádí institut oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu. Toto oznámení může poplatník v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu. 

Jaké údaje musí oznámení obsahovat:

  • zdaňovací období, od kterého mění zvolené pásmo paušálního režimu, a
  • nově zvolené pásmo paušálního režimu.

Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu podané po lhůtě je neúčinné. Tuto lhůtu není možné navrátit v předešlý stav.

Musíte se registrovat k DPH, když překročíte 1 milion korun v listopadu či prosinci? Přečtěte si také:

Musíte se registrovat k DPH, když překročíte 1 milion korun v listopadu či prosinci?

Zvažujete vstup do paušálního režimu od roku 2023?

Oznámení o jiné výši paušální daně

Obdobné podmínky platí pro oznámení o jiné výši paušální daně, které poplatník v paušálním režimu může učinit v případě, že

  • překročí rozhodné příjmy zvoleného pásma paušálního režimu a nechce, aby jeho paušální režim byl z tohoto důvodu ukončen (podá oznámení o jiné výši paušální daně na daň vyšší), nebo
  • nedosáhne na rozhodné příjmy zvoleného pásma paušálního režimu a nechce platit paušální daň z tohoto pásma (podá oznámení o jiné výši paušální daně na daň nižší).

Takové oznámení může poplatník v paušálním režimu podat správci daně do desátého dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nepřesáhl rozhodné příjmy pro jiné než zvolené pásmo paušálního režimu. V oznámení o jiné výši paušální daně je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

  • zdaňovací období, za které má být paušální daň v jiné výši,
  • pásmo paušálního režimu určující výši paušální daně a
  • skutečnost, zda překročil rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu.

Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu

Upravuje se také oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu. Poplatník daně z příjmů fyzických osob oznámí správci daně nesplnění podmínek pro

  • to, aby se stal poplatníkem v paušálním režimu,
  • nově zvolené pásmo paušálního režimu,
  • jinou výši paušální daně.

Nesplnění podmínek oznámí poplatník včetně důvodu, pro který podmínky nesplňoval, správci daně do 15 dnů ode dne, ve kterém toto nesplnění zjistil.

Paušální daň OSVČ až do 2 milionů Kč není jedinou novinkou. Co vše se u paušálu mění? Přečtěte si také:

Paušální daň OSVČ až do 2 milionů Kč není jedinou novinkou. Co vše se u paušálu mění?

Úprava základu daně

Nově se vypouští povinnost poplatníka upravit základ daně (§ 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů) při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, za zdaňovací období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7, o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y), o hodnotu dluhů, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh a o cenu nespotřebovaných zásob.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).