Hlavní navigace

Je OSVČ povinna uchovávat kopie přehledů o příjmech a výdajích? A jak dlouho?

12. 4. 2022

Sdílet

12.4.22 2x/ muž, lejstra, dokumenty, papíry, podnikatel, počítač Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), pokud nejsou přihlášeny v paušálním režimu, podávají přehledy o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Tiskopis je nutné odevzdat České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Pro pojišťovnu se od letošního roku podává tiskopis s názvem Přehled o výši daňového základu OSVČ.

Termíny pro podání přehledů OSVČ

  • do 8. dubna 2022, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání
  • do 2. května 2022, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně)
  • do 2. června 2022, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky
  • do 1. srpna 2022, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem

Často se mezi OSVČ řeší, zda mají povinnost uchovávat kopie tiskopisů, které úřadům předaly. Jak je to v případě přehledů a příjmech a výdajích, případně přehledů o výši daňového základu OSVČ? 

Povinnost uchovávat kopie přehledů

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, povinnost uchovávat přehled o příjmech a výdajích za daný kalendářní rok není zákonem stanovena. Lze pouze doporučit, aby si OSVČ uchovávala kopii přehledu (která není účetním dokladem, byť bylo potvrzeno její převzetí SSZ) pro svou vlastní kontrolu údajů, jež odevzdala na příslušnou správu sociálního zabezpečení, dodává úřad. 

Je však důležité vědět, že účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného (doklady o příjmech a výdajích pro stanovení daňového základu) jsou plátci pojistného povinni archivovat po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají (tuto povinnost stanoví zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí podrobný návod, kde krok po kroku vyplňuje tiskopis společně s vámi. Využijte ho: 

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).