Hlavní navigace

Je v penzi, ale stále pracuje. Jak se to odrazí na výši důchodu?

22. 9. 2023

Sdílet

22.9.23 4x/ Důchodce, senior, starý muž, šediny Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Není výjimkou, že si lidé v důchodovém věku stále ještě přivydělávají. Ať už jako zaměstnanci, nebo jako podnikatelé. Jak se to projeví ve výši starobního důchodu? 

Člověk, který pobírá starobní důchod, může pracovat či podnikat bez jakéhokoliv omezení. Na výši důchodů se to může projevit v případě, že je z této činnosti odváděno pojistné na sociální pojištění. V tom případě si může vždy po 360 dnech požádat, aby mu byl důchod zvýšen. 

Do těchto 360 dnů nejsou ovšem započítány např. doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti či doba pobírání dalších dávek nemocenského pojištění.

Jak se změní výše důchodu? 

Částka, o kterou je důchod navýšen, je vždy individuální. Stanovuje se totiž z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen starobní důchod.

Platí však, že při pobírání důchodu a současném výkonu výdělečné činnosti činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, k němuž bylo získáno 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení, je vysvětleno na Portálu občana

Jak podat žádost?

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, je třeba doručit písemnou žádost. K dispozici je formulář, který lze najít na ePortále ČSSZ. 

K žádosti je třeba doložit evidenční list důchodového pojištění, který prokazuje dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán. Osoby samostatně výdělečně činné předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Byl pro vás článek přínosný?