Hlavní navigace

Kdy a kde nahlásit pracovní úraz? A je to povinnost zaměstnance, nebo jeho šéfa?

10. 6. 2022

Sdílet

22.1.24 3krát/ žena, zlomená noha, marod, úraz, zranění Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Pokud je úraz zaměstnavatelem vyhodnocen jako úraz pracovní, má zaměstnavatel podle § 105 odst. 4 zákoníku práce povinnost ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím. 

Jak uvádí Státní úřad inspekce práce, ohlášení pracovního úrazu musí být zaměstnavatelem provedeno bez zbytečného odkladu orgánům a institucím uvedeným v ust. § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz: 

  • územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
  • odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
  • příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.

Povinnost ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu má zaměstnavatel za předpokladu, že hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance trvá více než 5 dnů nebo pokud se vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace dá předpokládat nebo pokud se jedná o smrtelný pracovní úraz.

Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce pro ohlášení pracovního úrazu se řídí místem, kde došlo k závažnému pracovnímu úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

Samotné ohlášení pracovních úrazů tak bývá v praxi nejčastěji realizováno vůči prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailové korespondence, případně prostřednictvím datové schránky.

U pracovních úrazů, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance, je zaměstnavatel povinen dle ust. § 105 odst. 3 a 4 zákoníku práce vyhotovit a zaslat záznam o úrazu. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

S pracovními úrazy souvisí také takzvaná neschopenka a s tím spojené kontroly, o kterých jsme psali: Kontrolu na neschopence smí poslat také zaměstnavatel. O co se může zajímat?

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).