Hlavní navigace

Kdy může dorazit kontrola ze zdravotní pojišťovny a co bude chtít vidět?

23. 9. 2022

Sdílet

23.9.22/ 4x / Kontrola, lupa, hledání, prověření Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

U plátců zdravotního pojistného se může objevit kontrola ze zdravotní pojišťovny. Kdy může dorazit a jaké dokumenty chtějí kontroloři předložit? 

Provádět kontrolu týkající se zdravotního pojistného mohou pověření pracovníci příslušné zdravotní pojišťovny. Během kontroly jsou vybaveni služebním průkazem a zvláštním oprávněním, které vydává ředitelství zdravotní pojišťovny. Těmito dokumenty jsou povinni se prokázat, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ze strany zdravotní pojišťovny je u plátců pojistného možné provádět dva druhy kontrol:

  • pravidelné (periodické)
  • nepravidelné (operativní)

Pravidelné kontroly 

Pravidelné kontroly se provádějí podle daného plánu kontrol. Perioda kontrol je stanovena s ohledem na promlčecí lhůtu pro vyměření pojistného a penále. Tato promlčecí lhůta činí dle platného zákona 10 let.

Nepravidelné kontroly 

K nepravidelným kontrolám dochází, pokud jsou zaznamenány zásadní nebo opětovné poklesy výše plateb pod obvyklý průměr nebo pokud jiná instituce upozorní na porušování povinností plátce pojistného, například při ukončení činnosti plátce.

Povinnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna je před provedením kontroly povinna plátci pojistného oznámit datum zahájení kontroly dopisem (alespoň 2 týdny předem). Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu. Kontrolu u zaměstnavatele s menším počtem zaměstnanců nebo u osoby samostatně výdělečně činné lze provést přímo ve zdravotní pojišťovně po předložení potřebných dokladů.

Zaměstnavatelé jsou povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance.

Povinnosti plátce pojistného 

Plátce pojistného je povinen kontrolnímu pracovníkovi:

  • předložit účetní a jiné doklady, jež jsou potřebné pro správné stanovení placení pojistného rozhodné, anebo o které pověřený pracovník požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadované vysvětlení, má-li pověřený pracovník kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti
  • nezatajovat doklady, které má k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí
  • zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly
  • zapůjčit potřebné doklady i mimo prostor provádění kontroly.
Jak se mají OSVČ změnit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2023? Přečtěte si také:

Jak se mají OSVČ změnit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2023?

Dokumentem o provedené kontrole, který je sepsán, je protokol o kontrole. Ten je závazným podkladem pro řešení právních následků provedené kontroly, včetně vystavení výkazu nedoplatků nebo zahájení správního řízení a vydání platebního výměru. 

Proti protokolu o kontrole může plátce pojistného podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě uvedené v protokolu. Pokud nedojde ke shodě, po uplynutí této lhůty vydává zdravotní pojišťovna výkaz nedoplatků nebo zahájí správní řízení a vystaví platební výměr.

Může chtít zaměstnavatel, aby jeho lidi nechodili k lékaři v pracovní době? Přečtěte si také:

Může chtít zaměstnavatel, aby jeho lidi nechodili k lékaři v pracovní době?

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).