Hlavní navigace

Končíte v červnu školu? Odkdy musíte řešit zdravotní pojištění?

25. 5. 2022

Sdílet

25.5.22 /2x/ Student, zkouška, test Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Během studia za vás zdravotní pojištění platí stát. Co když ale školu končíte? Postup a lhůty se odvíjí od toho, zda jste absolventem střední, nebo vysoké školy.

Za středoškoláky platí stát pojistné až do konce srpna

Za středoškolské i vysokoškolské studenty do 26 let věku platí zdravotní pojištění stát. Pokud však student studium končí, přechází povinnost platit pojistné na něj. Termín, odkdy musí absolvent pojistné řešit, se odvíjí od toho, zda jde o střední, nebo vysokou školu.

Absolventi středních škol se nemusí pojistným zabývat až do konce srpna, dokdy za ně pojistné platí stát. Jak ovšem upozorňuje Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP), důležité je, aby v době prázdnin nevykonávali po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost (případně neměli nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci). Student, který bude pokračovat bez přerušení v dalším studiu, je z pohledu zákona tzv. nezaopatřeným dítětem, a to i jako student VŠ (max. ale do věku 26 let). Nástup k dalšímu studiu ovšem musí své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů), doplnila Viktorie Plívová.

Studenti vysokých škol mají lhůty kratší

Pro absolventy vysokých škol ovšem letní prázdniny neplatí. Stát za ně zdravotní pojištění totiž hradí pouze jeden měsíc následující po měsíci, kdy státní zkoušky skládali. Kdo tedy ukončil školu v květnu, až do konce června nemusí pojištění řešit, opět ovšem za podmínky, že nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost (ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci). Povinnost na něj přechází až od července.

Kdo končí bakalářské a přechází na magisterské studium, nemusí nic řešit, pokud se vejde do lhůty tří měsíců. Nezaopatřeným dítětem je totiž student i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu právě tří kalendářních měsíců.

Pokud student ukončil studium předčasně, musí nahlásit tuto změnu své zdravotní pojišťovně do 8 dnů od ukončení studia a počínaje následujícím měsícem už musí své zdravotní pojištění řešit.

Pozor na oznamovací povinnost

Jak vznik, tak zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce musí pojištěnec oznámit a doložit své zdravotní pojišťovně do 8 dnů. Kdo ukončil střední školu a po prázdninách pokračuje na vysoké, měl by raději zkontrolovat, zda o tom zdravotní pojišťovna ví. Většinou školy sice své studenty automaticky nahlašují, není to však jejich povinnost.  

Absolvent studia a pojištění

Nástup do zaměstnání

V případě nástupu do zaměstnání hradí pojistné na zdravotní pojištění absolvent v roli zaměstnance a jeho zaměstnavatel.  

Podnikání jako OSVČ

Pokud začne podnikat, platí za sebe pojistné sám. 

Nezaměstnaný

Pokud zatím nebyl při hledání zaměstnání úspěšný a přihlásí se na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát. Pokud se na úřad práce nepřihlásí, musí si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).  

Příklady

Absolvent vysoké školy – nástup do zaměstnání v červenci

Pokud absolvent ukončil studium v květnu a v průběhu července nastoupil do zaměstnání, bude za něj alespoň za část tohoto měsíce odvádět zdravotní pojištění zaměstnavatel. V takovém případě absolvent pojistné řešit nemusí, jelikož se nestává OBZP. Do této kategorie patří totiž pojištěnec jen v měsících, kdy za něj není plátcem pojistného po celý kalendářní měsíc stát, zaměstnavatel, a ani neplatí pojistné sám jako OSVČ.  

Absolvent vysoké školy – nástup do zaměstnání v srpnu

Pokud ale absolvent nastoupil do zaměstnání až v srpnu, stát by za něj v červenci platil pojistné pouze tehdy, pokud by byl evidován na úřadu práce. Pokud by se absolvent na úřad práce nenahlásil, musel by za červenec zaplatit pojistné sám jako OBZP.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).