Hlavní navigace

Máte posledních pár dnů na žádost o peníze z 2. výzvy Covid Nepokryté náklady

Sdílet

Jana Knížková 9. 9. 2021

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. duben 2021 až 31. květen 2021. Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu pouze za měsíc duben 2021, může si jako rozhodné období, za které mu bude podpora dle Výzvy vyplacena, zvolit pouze období od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 15 mil. Kč na jednoho žadatele za rozhodné období od 1. dubna do 30. dubna 2021, nebo 25 mil. Kč na jednoho žadatele v případě rozhodného období od 1. dubna do 31. května 2021.

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem. Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady. 

Co je třeba doložit?

  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.
  • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnávacímu období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy 2.
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

Žádat lze do 13. září 2021, a to prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Podrobnější informace včetně podrobného videonávodu, jak postupovat, najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).