Hlavní navigace

Musí se z odměn členům SVJ hradit zdravotní pojištění?

29. 11. 2022

Sdílet

7.3.23 4krát/žena dotaz, tápe, zamyšlení Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Podléhají odměny členům orgánů společenství vlastníků (SVJ) odvodům na zdravotní pojištění? Jaké dokumenty jsou potřeba, kam a dokdy je nutné je odevzdat?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v rámci svých odpovědí na dotazy pojištěnců aktuálně reaguje na otázku týkající odměn členům SVJ. 

Dotaz z praxe: 

Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Výbor má 5 členů a kontrolní komise 3 členy. Máme z odměny členů platit zdravotní pojištění? Jde o nepravidelné odměny. 

Jak VZP připomíná, rozhodující skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy, stanovuje § 6 zákona České národní rady o daních z příjmů. Jestliže je členům orgánů společenství vlastníků vyplácená odměna, jsou považováni za zaměstnance. Znamená to tedy, že odměny členům orgánů společenství vlastníků jsou příjmem ze závislé činnosti, který podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění a také dani z příjmu.

Kolik kdo hradí? 

Zdravotní pojištění z odměny za výkon funkce se odvádí vždy, a to bez ohledu na výši odměny. Zdravotní pojištění činí celkem 13,5 % z hrubého základu. V praxi to znamená, že 4,5 % odvádí „zaměstnanec“ neboli člen statutárního orgánu (výbor, kontrolní komise) a 9 % „zaměstnavatel“, tedy společenství vlastníků.

Nepravidelné odměny

C o se pravidelnosti týká, nehraje v této věci žádnou roli. I kdyby členové výboru nebo kontrolní komise odměny pobírali nepravidelně, musí být po dobu výkonu jejich funkce, z níž jim plynou odměny, všichni přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel, uvádí VZP. 

Společenství vlastníků má jako zaměstnavatel povinnost přihlásit zdravotní pojišťovně své zaměstnance do 8 dnů od vzniku zaměstnání. Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě den zvolení do výboru či komise.

Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ a kontrolní komise pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům zmíněných orgánů v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu, OSVČ, které platí zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu apod.), jsou odevzdány údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?