Hlavní navigace

Může chtít zaměstnavatel, aby jeho lidi nechodili k lékaři v pracovní době?

16. 9. 2022

Sdílet

16.9.22 4krát/ Muž, zmatek, nevědomost, pochybnost, dotaz Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zaměstnanec se zdravotními problémy, který ale není práce neschopný, často navštěvuje lékaře. Mnohdy návštěvu naplánuje na dobu, kdy má být v práci. Zaměstnavateli se to však nelíbí. 

Může zaměstnavatel požadovat, aby lékařské prohlídky probíhaly mimo pracovní dobu? 

Jak upozorňuje Státní úřad inspekce práce, v případě tzv. důležitých osobních překážek je zaměstnavatel povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Ten však musí zaměstnanci dodat potvrzení, kterým prokáže, že šlo skutečně o tzv. osobní překážku, v tomto případě návštěvu u lékaře. Potvrzení musí obsahovat také prokázání doby trvání překážky. 

O překážkách v práci pojednává § 191 zákoníku práce. 

O návštěvě lékaře v pracovní době by měl zaměstnavatel vědět

Zaměstnanec musí zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu informovat. Stejně tak o předpokládané době jejího trvání. Tato oznamovací povinnost zaměstnance je nutná proto, aby zaměstnavatel získal od zaměstnance vědomost o překážce v práci a době jejího trvání, protože mu brání v plnění pracovních povinností. Zaměstnavatel pak může co neúčinněji eliminovat případné nežádoucí následky nepřítomnosti zaměstnance v práci.

Pokud je zaměstnanci poskytnuto pracovní volno, zaměstnavatel posuzuje, jestli zaměstnanec splnil všechny podmínky pro vznik nároku na poskytnutí pracovního volna, včetně nároku na náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnavatel může však sám zhodnotit, jestli zaměstnanec právní úpravy překážek v práci nezneužívá .

Rozsah pracovního volna a to, jestli náleží právo na náhradu mzdy nebo platu, upravuje prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.).

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.