Hlavní navigace

Může podnikatel zdražit již zakoupené zboží nebo službu?

27. 5. 2022

Sdílet

27.5.22 2krátžena, šok, zlost, rozčilení, podnikatelka, úřednice Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Otázka je namístě hlavně v aktuální době, kdy dochází k nárůstu cen téměř ve všech odvětvích. Zdražují energie, pohonné hmoty, ale i běžné potraviny. A na to reagují i podnikatelé. 

Může ale vůbec podnikatel změnit cenu už zakoupeného produktu nebo služby i bez souhlasu zákazníka? Za jakých podmínek to smí udělat a jak se lze bránit?

Existuje pojem jednostranné zdražování

Rychlý nárůst cen může být problém nejen pro budoucí nákupy, ale jak upozorňuje spotřebitelský server dTest, také pro nákupy minulé. Většina spotřebitelů má totiž uzavřené smlouvy, které se buď plní průběžně (dodávky energií, poskytování internetového připojení, pojištění), anebo se budou plnit za nějaký čas (příkladem může být dříve zakoupená letní dovolená). Všechny tyto smlouvy mají jedno společné. Podnikatelé u nich někdy jednostranně zvyšují cenu. 

Spotřebitel je při jednostranném zdražování postaven před ultimátum „ber, nebo běž“. To znamená, že sice můžete jednostranné zdražení odmítnout, ale nemůžete u podnikatele zůstat za stávajících podmínek a musíte smlouvu vypovědět a odejít jinam, vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

S výpovědí nesmí podnikatel spojit žádné poplatky

Není možné za výpověď požadovat například smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy, odstupné, administrativní poplatek za zpracování výpovědi apod. Jednostranné zdražování výrazně zasahuje do práv spotřebitele, proto má tento proces svá přísná pravidla. Jak upozorňuje dTest, bohužel se tato tato pravidla liší napříč sektory, v nichž je jednostranné zdražení prováděné nejčastěji. Ať už jde o energetiku, elektronické komunikace, pojišťovnictví, bankovnictví či například zájezdy. 

Pravidla jednostranného zdražování 

Možnost v budoucnu jednostranně zdražit musí být vždy dohodnutá dopředu. Nejčastěji je taková domluva v obchodních podmínkách, zřídkakdy přímo ve smlouvě. Před uzavřením smlouvy je dobré se na takovou věc prodávajícího zeptat napřímo a ujistit se, že je cena fixní. 

Nikdy se nemůžete správně rozhodnout, jestli zůstat nebo odejít, když se ani nedozvíte, že nějaké zdražení má proběhnout. Když se o zdražení včas a adresně nedozvíte, tak se vůči vám neuplatní,“ tvrdí Hekšová a vysvětluje, že adresně znamená dostat zprávu o zdražení dopisem, SMS nebo e-mailem (pokud jste telefon či e-mailovou adresu uvedli jako kontaktní údaje), proto si pečlivě vybírejte poštovní i e-mailovou schránku a kontrolujte příchozí SMS. 

Podnikateli nestačí zdražení uveřejnit na webových stránkách nebo vyvěsit na pobočce. Stejně tak nestačí poslat oznámení do spotřebitelova účtu na portálu podnikatele (např. do zpráv v internetovém bankovnictví nebo v „samoobsluze“ operátora). Termín „včas“ upravují zákony podle různých odvětví (bankovnictví, energetika apod.) různě. Zpravidla včas znamená nejpozději měsíc před chystaným zdražením. Různorodost této úpravy je pro spotřebitele nanejvýš nežádoucí.

Jak a do kdy zdražení odmítnout?

Mlčení může být pokládalo za automatický souhlas. Je tedy nutné reagovat. Mimo souhlasu je jedinou reakcí proti navrhovanému jednostrannému zdražení ukončení smlouvy. 

Co ve výpovědi zmínit?

  • Kdo jste a o jakou smlouvu jde, 
  • Že smlouvu rušíte, 
  • Důvod, proč ji rušíte 
  • Datum, místo a svůj podpis

Je vhodné se soustředit i na načasování. Úprava je opět různá podle odvětví (jinak je tomu u dodavatele energií, jinak u cestovní kanceláře či mobilního operátora).

Neoprávněné zdražení

O neoprávněné zdražení může jít například v případě, kdy podnikatel zvedne zafixovanou cenu. Server dTest doporučuje podat proti zdražení námitku či stížnost, novou cenu sice uhradit, ale vyúčtování ihned oficiálně reklamovat.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).