Hlavní navigace

Na uhrazení zálohy na daň z příjmů zbývá už jen pár dnů

13. 6. 2024

Sdílet

13.6.24 3x/ Čas, lhůta, termín, pozdě, hodiny, kalendář Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Červnová záloha na daň z příjmů se týká poplatníků, kteří měli daňovou povinnost přes 30 tisíc. V pondělí 17. června končí termín jedné ze splátek. 

Některé daňové povinnosti si musí poplatník ohlídat sám. Jednou z nich je například záloha na daň, kterou je povinen hradit, pokud jeho daňová povinnost překročí určitou částku. Sám si také musí spočítat, jak vysoká je záloha, kterou je povinen hradit.

Kdo zaplatil na daních z příjmů za minulý rok nejvíce? Přečtěte si také:

Kdo zaplatil na daních z příjmů za minulý rok nejvíce?

V roce 2024 jsou zálohy na daň z příjmů splatné:

  • do 15. 3. 2024 (první čtvrtletní záloha),
  • do 17. 6. 2024 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha)
  • do 16. 9. 2024 (třetí čtvrtletní záloha),
  • do 16. 12. 2024 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha)

Koho se zálohy týkají?

Ty, kteří mají a naopak nemají povinnost hradit zálohy na daň, popisuje paragraf 38a zákona o daních z příjmů

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost přesáhla 30 000 korun, avšak nepřesáhla 150 000 korun. Je povinen platit zálohu ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. 

Splatná je ve dvou splátkách. Termíny jsou pro rok 2024 17. 6. a do 16. 12., celkově tak bude mít předplaceno na zálohách 80 % své daňové povinnosti. 

Zálohy na daň musí platit poplatník, jehož vypočtená daňová povinnost byla vyšší než 150 000 korun. Zálohu je nutné hradit ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti. 

V tomto případě se jedná o nejzazší termíny záloh 15. 3., do 17. 6., další záloha je splatná do 16. 9. a následující záloha je splatná do 16. 12.

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2024 Přečtěte si také:

Jaké jsou lhůty pro přiznání a přehledy OSVČ? Máme daňový kalendář pro rok 2024

Zálohy neplatí

  • poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,
  • obec nebo kraj,
  • zůstavitel ode dne jeho smrti,
  • poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

Úrok z prodlení

Přestože jsou stanoveny pevné termíny pro platbu záloh a doplatku daně, nenabíhá úrok z prodlení automaticky prvním dnem po splatnosti. V souladu s § 252 daňového řádu je poplatník v prodlení, jestliže neuhradí splatnou daň nebo daňovou zálohu nejpozději v den její splatnosti. 

Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, avšak až pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).