Hlavní navigace

Nabízíte ke koupi rodinný dům? Změnily se podmínky pro osvobození příjmů z prodeje

Sdílet

Jana Knížková 7. 12. 2021

Novela zákona o daních z příjmů přinesla změnu podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. A to od zdaňovacího období roku 2021 . 

Čeho se změna přesně týká? 

Změna podmínek se týká prodeje rodinného domu či jednotky dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Pokud prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nich měl bydliště bezprostředně před prodejem méně než 2 roky, existují pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dvě podmínky, a to:

  • použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a
  • podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. 

Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno daňovým poradcem).

Pokud poplatník neoznámí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže osvobození od daně z příjmů použít. 

Pro podání oznámení doporučuje finanční správa použít distanční způsoby komunikace s finančním úřadem, zejména pak portál MOJE daně, kde lze použít formu „obecné písemnosti“.

Jak splnit druhou podmínku? 

Jestliže poplatník oznámí finančnímu úřadu skutečnost o takto získaných prostředcích, splní pouze jednu z podmínek pro osvobození příjmu. Další podmínka pro osvobození příjmu spočívá v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. 

Tato podmínka je plněna, pokud:

  • a) jsou použity tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, nebo
  • b) je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Povinnost oznámit získání prostředků je podmínkou pro možnost uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob i v případě dalších osvobození, která jsou podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby,. Jde například o osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů) a osvobození náhrady za uvolnění bytu (§ 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).