Hlavní navigace

Přísluší náhrada mzdy a refundace za školení k volbám i při pružné pracovní době?

10. 1. 2023

Sdílet

4.10.22/1x/Volební komise, volby, komise, porada Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Blíží se prezidentské volby a nejeden zaměstnavatel řeší otázky spojené s uvolňováním zaměstnanců k činnosti člena volební komise. Členové jsou za tuto činnost odměněni, avšak současně mají nárok na náhradu mzdy či ušlého výdělku od zaměstnavatele. Ten je povinen zaměstnance uvolnit a náhradu mzdy (platu) mu poskytnout. 

Aktuálně byl v Poradně mzdového účetnictví serveru Podnikatel.cz řešen zajímavý dotaz k započtení doby strávené na školení k volbám u zaměstnance s pružnou pracovní dobou. Zaměstnanec o školení věděl několik týdnů předem a na tuto dobu si naplánoval volitelnou část pracovní doby (dlouhý pracovní den). Tazatelku zajímalo, zda není v takovém případě povinen si na tento den plánovat pouze krátký pracovní den. Školení by se potom uskutečnilo v jeho volném čase.

Odpověď byla připravena ve spolupráci s FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. V souladu s ustanovením § 60 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, má člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru, nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Z hlediska zákoníku práce není zaměstnanec povinen si naplánovat dlouhý nebo krátký pracovní den. Zákoník práce uvádí, že má zaměstnanec pouze dvě povinnosti, a to zaměstnavateli překážku oznámit včetně doby jejího trvání a tuto překážku prokázat, to oboje bez zbytečného průtahu.

Oznámení bez zbytečného průtahu má být učiněno v takovém předstihu, aby zaměstnavatel mohl přijmout potřebná opatření. Jelikož se jedná o činnost zaměstnance spočívající v obecném zájmu, tak zde nevidím jako možné zneužití zaměstnance skutečnost, že si zaměstnanec naplánuje dlouhý pracovní den.Překážky v práci se v pružném rozvržení pracovní doby většinou neuplatní, nicméně v tomto případě existuje několik výjimek, které upravuje ustanovení § 97 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Vysvětlil za advokátní kancelář Christian Tesařík. Jednou z výjimek je ta, že při výkonu funkce člena volební komise se posuzuje jako výkon práce celá tato doba, tedy i pružná. Pokud tedy zaměstnanec odejde na školení k výkonu funkce člena volební komise v rámci pružné pracovní doby, náleží mu náhrada platu i za čas strávený na školení v rámci pružné pracovní doby.

Jestliže se zaměstnanec účastní školení z důvodu obecného zájmu a zaměstnavatel mu poskytl náhradu mzdy (platu), má zaměstnavatel právo požadovat náhradu vyplacené náhrady od osoby, pro kterou byl zaměstnanec činný. V tomto případě od příslušného obecního úřadu. Christian Tesařík závěrem upozornil, že  výše uvedené se nevztahuje jen na volbu prezidenta republiky, ale i na výkon funkce člena volební komise v ostatních druzích voleb, např. voleb do zastupitelstev obcí nebo voleb do poslanecké sněmovny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).