Hlavní navigace

Nárok na mateřskou či rodičovskou: Jaké jsou podmínky pro zaměstnance a OSVČ?

17. 5. 2022

Sdílet

23.6.23 3krát/dítě, miminko, rodina, maminka, tatínek Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

S příchodem dítěte je spojeno hned několik dávek, které je možné čerpat. Je však nutné vždy splnit dané podmínky. Česká správa sociálního zabezpečení a Úřadem práce ČR vytvořily a aktualizovaly příručku pro nastávající rodiče, která má pomoci se v systému vyplácených dávek zorientovat.

První dvě dávky poskytují správy sociálního zabezpečení, pokud se jedná o zaměstnance nebo OSVČ.

Peněžitá pomoc v mateřství neboli mateřská

První podporou je peněžitá pomoc v mateřství. Maminky mohou tuto dávku začít čerpat nejdříve 8–6 týdnů před očekávaným termínem porodu, tatínkové po narození dítěte, pokud s ním zůstávají doma (kromě prvních 6 týdnů po porodu, kdy peněžitá pomoc v mateřství náleží výhradně matce). 

Pro její vyplácení je však nutné splnit zásadní podmínku. Mateřskou lze čerpat jen tehdy, pokud jste v době, kdy na ni nastupujete, nemocensky pojištěni a současně jste v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou byli min. 270 dnů účastni nemocenského pojištění, popř. nastupujete alespoň v ochranné lhůtě. Ta může činit až 180 dnů od zániku nemocenského pojištění (u žen). 

Mateřskou lze čerpat max. 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí až 37 týdnů. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před měsícem nástupu na dávku.

Podmínky čerpání mateřské pro OSVČ

Kromě podmínky trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství je nutné, aby OSVČ splňovaly ještě další dvě podmínky, a to:

  • účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (započte se do celkové délky 270 dnů),
  • OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Otcovská

Smyslem dávky je pomoci novopečeným tatínkům v prvních dnech nebo týdnech po narození dítěte. Od 1. ledna 2022 tak může se svým narozeným potomkem strávit 14 kalendářních dnů doma a pomáhat partnerce s péčí. 

Tatínkovi na otcovské náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Základní podmínkou nároku na otcovskou dávku je účast na nemocenském pojištění a také je nezbytné, aby byl jako otec zapsán v rodném listu dítěte. Rodiče dítěte však nemusí být nutně sezdáni.

Tyto obecné podmínky platí jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ. Pokud jde o OSVČ, otcovská náleží, pokud jsou splněny ještě následující dvě podmínky:

  • Účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.
  • OSVČ nevykonává osobně po dobu pobírání otcovské samostatnou výdělečnou činnost.

Rodičovský příspěvek 

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí Úřad práce ČR. Rodič může čerpat rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte, nevznikne-li nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jinak lze tuto dávku čerpat po dočerpání peněžité pomoci v mateřství. 

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká, pokud osobně celodenně a řádně pečujete o nejmladší dítě v rodině. Zároveň nárok neovlivňuje to, zda jako rodič pracujete. V praxi tak můžete dítě svěřit zletilé osobě nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodnete pro jesle či školku u dítěte mladšího dvou let, pak doba, kterou tam dítě stráví, nesmí přesáhnout 92 hodin měsíčně. 

Dávku lze pobírat až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč, nejdéle však do čtyř let věku nejmladšího člena rodiny. V případě vícerčat se celková částka zvyšuje na 450 000 korun.

Měsíční výše dávky se odvíjí od denního vyměřovacího základu, který stanovila příslušná okresní (příp. Pražská nebo Městská) správa sociálního zabezpečení. Ten se používá při stanovení výše dávky nemocenského pojištění, např. při výplatě peněžité pomoci v mateřství neboli mateřské. 

Maximální hranici rodičovského příspěvku má každý svou vlastní – rodič může čerpat až do výše 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu, což odpovídá zhruba měsíční výši mateřské. Pokud ale rodič mateřskou nepobíral nebo není možné denní vyměřovací základ stanovit ani jednomu z rodičů, činí měsíční maximum 10 000 Kč, v případě vícerčat 15 000 korun. Měsíční výši je možné měnit, a to jedenkrát za tři měsíce.

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).