Hlavní navigace

Nemoci z povolání 2021: Celkové počty skokově zvýšil covid. Jak žádat o odškodnění?

29. 3. 2022

Sdílet

29.3.22 2krát/žena, nemoc, bolest Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Nové infekční onemocnění Covid 19, které může být za splnění určitých podmínek uznáno a odškodněno jako nemoc z povolání, se poprvé objevilo v roce 2020. Zatímco v roce 2020 bylo do Národního registru nemocí z povolání nahlášeno pouze 150 případů, v roce 2021 to bylo už 5369 případů. 

Co se týká detailnějšího rozdělení profesí, covidem onemocněly zejména zdravotní sestry. V sestupném pořadí následovali lékaři, sanitářky – ošetřovatelky, pracovníci sociálních služeb a záchranáři – řidiči sanitních vozů a další, upřesňuje Pavel Urban z Centra hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ.

Jak žádat o odškodnění?

Pro naplnění pojmu nemoci z povolání musí být splněny podmínky uvedené v seznamu nemocí z povolání. Tzv. klinická podmínka, kdy musí být splněna diagnostická kritéria včetně tíže onemocnění, tj. musí se jednat o klinicky manifestní infekční onemocnění s příslušným laboratorním nálezem, připomíná Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých webových stránkách.

Co musí žadatel prokázat? 

Cestou praktického lékaře zašle zaměstnanec žádost o vyšetření na místně příslušné středisko oprávněné k posuzování nemocí z povolání.

Formulář žádosti je stejný jako žádost o jakékoliv jiné konziliární vyšetření – tj. Poukaz na vyšetření/ošetření. Event. žádost o vyšetření pro podezření na nemoc z povolání je možno doručit na adresu příslušného střediska jakýmkoliv prokazatelným způsobem – poštou, osobně, apod. K žádosti je vhodné připojit kopie zpráv ze zdravotní dokumentace související s covid-19 vč. výsledků provedených laboratorních testů na koronavirus. 

Jakou minimální a maximální částku může žadatel dostat? 

Výše odškodnění je závislá na více faktorech, např. povaze, rozsahu a tíži poškození zdraví, průběhu a náročnosti léčby, výši výdělku atd. Obecně může zaměstnanec s uznanou nemocí z povolání může podle zákoníku práce uplatňovat tyto nároky: – ztrátu na výdělku, – bolest a ztížení společenského uplatnění, – účelně vynaložené náklady spojené s léčením, – věcnou škodu, Při úmrtí zaměstnance následkem nemoci z povolání zaměstnavatel poskytne náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění a náhradu věcné škody

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).