Hlavní navigace

NKÚ: Finanční úřady uzavřely smlouvy, které nemohou z vlastní vůle vypovědět

Sdílet

Daniel Morávek 8. 11. 2021

Právní předchůdci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) uzavřely smlouvy o nájmu s omezenou možností výpovědi GFŘ. Smlouvy lze vypovědět pouze při porušování povinností pronajímatelem či nezpůsobilosti budovy k užívání, případně při ukončení své činnosti. Zjistila to kontrola Nejvyššího finančního úřadu (NKÚ).

NKÚ si posvítil na GFŘ

NKÚ prověřilo hospodaření GFŘ s prostředky a vybraným majetkem státu, a to v letech 2018 až 2020. Kontrola se týkala především toho, jak GFŘ pronajímalo nemovitosti, jak zacházelo s nepotřebným majetkem, uzavíralo smlouvy či evidovalo majetek. Dále se kontroloři zabývali i tím, jaké výsledky přinesly změny fungování územních pracovišť, kdy GFŘ rozhodlo u některých úřadů o přechodu na režim 2+2. Vybraná územní pracoviště zajišťují ve dvou pracovních dnech alespoň dva pracovníci.

Některé smlouvy nemohou finanční úřady vypovědět

Kontrola ukázala, že právní předchůdci GFŘ uzavřeli smlouvy o nájmu s omezenou možností výpovědi. GFŘ tak nemá možnost ukončit tyto smluvní vztahy výpovědí z vlastní vůle, například při možnosti sjednání levnějšího nájmu nebo nabídce přestěhování do budovy v majetku státu. Takto nastavené podmínky zjistili kontroloři ve 2 z 22 kontrolovaných smluv. V jednom případě právní předchůdce GFŘ dokonce sjednal ve smlouvě o nájmu nepřiměřenou výpovědní dobu 10 let při výpovědi bez uvedení důvodu. Takto dlouhá výpovědní doba či omezené možnosti ukončení smlouvy znamenají, v případě nepotřebnosti předmětu nájmu či jiného důvodu pro výpověď ze strany GFŘ, riziko nehospodárného vynaložení peněžních prostředků státu, doplnil NKÚ ve své zprávě.

NKÚ dále odhalil, že ve 20 případech (91 %) GFŘ nestanovovalo nájemné způsobem, který by jeho odpovídající výši zaručoval. GFŘ při určování výše nájemného nezohledňovalo velikost, lokalitu ani účel využití majetku a obvyklou cenu nestanovovalo porovnáním s obdobným majetkem. V praxi porovnávalo například Prahu 1 s pražskými městskými částmi Chodov, Žižkov a Radlice, centrum Mělníka s okrajovou částí Kralup nad Vltavou a podobně, podotkl NKÚ.

Režim 2+2 nepřinesl očekávané úspory

NKÚ finanční správě rovněž vytkl, že optimalizace vybraných územních pracovišť do režimu 2+2 nepřinesla plánované úspory. V roce 2019 GFŘ pokračovalo ve změně režimu u dalších vybraných 33 územních pracovišť, a to s cílem ušetřit v prvním roce na výdajích spojených s provozem budov 14,2 milionu korun. Ušetřit se ale podařilo jen 6,8 milionu korun, tedy méně než polovinu.

Žádné sankce jsme nedostali, brání se GFŘ

GFŘ se proti zveřejněným pochybením ohradilo a upřesnilo, že kontrolní protokol NKÚ ve znění námitek neshledal pochybení GFŘ v takovém rozsahu, aby uplatnil jakékoliv sankční postihy z důvodu porušení rozpočtové kázně.

K nevypověditelným smlouvám GFŘ uvedlo, že právními předchůdci byla finanční ředitelství, která byla oprávněna uzavírat nájemní vztahy s komerčními subjekty z titulu účetní jednotky, kterými do roku 2010 byla, a odpovědnost za soulad s právními předpisy nesl ředitel finančního ředitelství. GFŘ v roce 2017 rozhodlo o vyhotovení komplexní analýzy smluvních závazků nájemních vztahů, v rámci níž byly zhojeny právní nedostatečnosti účinných nájemních smluv, uzavřených před rokem 2011, nebo proběhla navazující jednání s pronajímateli za účelem eliminace rozporných ustanovení smluv. Ve většině případů se podařilo najít zhojení a nápravu v souladu s platnými právními předpisy, komentovalo v tiskové zprávě GFŘ.

Pravidla jsme výrazně neporušili, říká GFŘ

Ke stanovení výše nájmu GFŘ dodalo, že regionální podmínky jsou mnohdy jen stěží porovnatelné s lokalitou a předmětem využití se shodnými nebo obdobnými prostory, neboť se v dané lokalitě nevyskytují. GFŘ konstatuje, že ani v tomto případě neuzavírá NKÚ v kontrolním zjištění výsledkem, který by svědčil o výrazném porušení pravidel při hospodaření s majetkem státu, uvedlo GFŘ.

Co se týče zavedení režimu 2+2 a predikovaných úspor, GFŘ údajně vyšlo z předpokladu plného dokončení projektu převedením optimalizovaných pracovišť do příslušnosti k hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento proces v současné době není dokončen, tudíž nelze konstatovat, že očekávaná úspora nebyla naplněna, uzavřelo GFŘ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).