Hlavní navigace

OSVČ s paušální daní nezrušila zálohy na pojištění. Jak dostat peníze zpět?

16. 3. 2023

Sdílet

14.3.23 2*/nevědomost, pochybnost, zmatek, dotaz, otazník Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

OSVČ v paušálním režimu hradí pouze jednu zálohu, a to na paušální daň. Všechny ostatní, ať už na zdravotní či sociální pojištění, platit nemusí. Jak postupovat, pokud zapomněla zrušit trvalé příkazy a peníze stále odchází? 

Paušální daň v sobě zahrnuje sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Není tedy nutné hradit tyto zálohy zvlášť. Někteří poplatníci, kteří se k paušální dani přihlásili v letošním roce, zapomněli zrušit příkaz k úhradě záloh. Peníze tak z jejich účtu stále odchází. V prvé řadě je nutné příkaz zrušit. Aby pak byly poplatníkovi peníze vráceny, musí o ně zažádat. 

Podmínkou pro vrácení uhrazené zálohy je, že OSVČ, která žádost uplatňuje, nemá jiné splatné závazky vůči České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zároveň finanční správa ČSSZ potvrdila, že žadatel je poplatníkem v paušálním režimu. 

Žádost lze podat datovou zprávou do datové schránky OSSZ, která je příslušná podle místa trvalého pobytu, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny příslušné OSSZ. V případě podání žádosti je stanovena lhůta pro vrácení v délce 30 dnů a odvíjí se od termínu, kdy finanční správa potvrdila, že je OSVČ v paušálním režimu.

Navíc uhrazené zálohy vyjdou jako přeplatek také u zdravotní pojišťovny. Přeplatek pojišťovna vrací, pokud vůči ní plátce nemá jiný splatný závazek (dluh). V opačném případě se peníze použijí k jeho úhradě. Zdravotní pojišťovna je povinna vrátit přeplatek pojistného do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna na svém webu. O peníze navíc uhrazené je možné žádat prostřednictvím formuláře: Žádost o vrácení finančního přeplatku